Wijziging Participatiewet

Nieuws28 juni 2022 cIDRIS Breed Offensief kan rekenen op brede steun van Tweede Kamer Tags:Breed Offensief Deel deze pagina Eindelijk was het zover: tweeëneenhalf jaar na indiening werd gisteren het wetsvoorstel Breed Offensief in de Tweede Kamer besproken. Daarin...

Beëindiging collectieve zorgverzekering bij Menzis

Wij zijn voornemens om de inwoners meerdere malen te benaderen via brieven: De eerste brief met de mededeling dat we zijn gestopt is inmiddels verzonden September: brief met uitleg over de hulp die men kan krijgen bij het vinden van een passende zorgverzekering...

Inleveren van bankafschriften

      Nieuwsbrief Jurisprudentie | Editie 16 2022 Schulinck Participatiewet   CRvB 12-7-2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1395 (met noot Mr. K.C.A. Brummans) Samenvatting Het college heeft de bijstandsuitkering van belanghebbende ingetrokken vanwege...

De kostendelersnorm kan leiden tot dakloosheid onder jongeren

Komen Rotterdam en Arnhem weg met ongehoorzaamheid? Het lijkt onwaarschijnlijk dat minister Schouten bezwaar zal maken tegen gemeenten die vooruitlopen op de wijziging van de kostendelersnorm. Adriaan de Jonge 30 juni 2022 Binnenlands bestuur Dakloze onder een viaduct...

Kinder-, jeugd- en jongerenwerk van WIJ Groningen

Check050 Check050 is de website van het kinder-, jeugd- en jongerenwerk van WIJ Groningen. Wil je alles weten van de activiteiten en het jeugdteam in jouw wijk? Kijk op Check050.nl Beijum Corpus den Hoorn De Wijert Haren Hoogkerk Korrewegwijk Lewenborg Oosterparkwijk...

Breed Offensief kan rekenen op brede steun van Tweede Kamer

Tags:Breed Offensief Deel deze pagina Eindelijk was het zover: tweeëneenhalf jaar na indiening werd gisteren het wetsvoorstel Breed Offensief in de Tweede Kamer besproken. Daarin staat dat de Participatiewet gewijzigd wordt om zo meer mensen met een arbeidsbeperking...

Kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Is het niet melden van een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk een schending van de inlichtingenplicht in de bijstand? mr. Hans Nacinovic 13 juli 2022 Zorg&SociaalWeb Persoon A heeft 10 jaar gewerkt als vrijwilliger met een bijstandsuitkering. Hij/zij ontving...

Waar de armoedebestrijding in Groningen hapert

  11 maart 2022 14:06 door Chris Bakker nieuws Mensen die in Groningen in armoede leven, worden soms niet goed geholpen. Dit komt door fouten bij de gemeente en hulpverleningsorganisaties in de uitvoering van het beleid. Hierdoor duurt het langer voordat mensen...

De bijstand wordt nog geraffineerder en strakker

Piet van der Lende -  24.06.2022 Foto: Roel Wijnants via Flickr Gijs Herderschee is er ingetrapt. Toch een ervaren Volkskrant journalist. Woensdag 22 juni schreef hij op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Kabinet versoepelt de regels voor bijstand’. Een juichend...

Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat!

Naar nul huisuitzettingen. Zo doe je dat! 30 maart 2022  Movisie   Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8000 huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3000 in 2020. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens...

De Cliëntenraad bestaat uit:

Rita Warmerdam (Voorzitter) Hans Alderkamp Ellen de Boer Klaas Kruizinga Fleur Nagel Wim Spiering Ike Wagenaar Anita Westerhof   Mei 2022

Helft van bijstandsgerechtigden langdurig werkloos

  In 2021 had de helft van de bijstandsgerechtigden al vijf jaar een uitkering, in 2016 was dat nog een derde. Adriaan de Jonge 04 april 2022 Binnenlands Bestuur Hoe langer in de bijstand, hoe moeilijk het wordt om werk te vinden − Shutterstock Niet alle...

Hulpvrager moet schuldpauzeknop kunnen indrukken

‘’ Een dergelijke pauzeknop biedt rust, maar levert schuldeisers ook meer op, verwacht schuldhulpvereniging NVVK. Adriaan de Jonge 07 april 2022 Binnenlands Bestuur Iedereen die schulden heeft en bij de gemeente om hulp vraagt, moet een zogenaamde 'schuldpauzeknop' in...

Hand op de knip door hoge gasprijzen

Hand op de knip in de supermarkt, boodschappen duurder de Volkskrant  19-01-19   Ondanks overheidsmaatregelen om de flink gestegen gasprijs te compenseren, voelen vooral Nederlanders met lage inkomens de inflatie in hun portemonnee. 'Een jaar geleden konden we...

Grenzen van de Participatiewet

Lokale muiterij tegen Haagse regels Binnenlands Bestuur 27 dec 2021 Steeds meer gemeenten zoeken met eigenwijze experimenten de grenzen op van de Participatiewet. Wethouders zetten ongehoorzaamheid in als middel om een doorbraak in de landelijke wetgeving te forceren....

Beleving van de armoede in Groningen

Podcast Arm in 050 – De beleving van armoede in Groningen 4 december 2021 10:52 door Chris Bakker NIEUWS Hoe ervaren Groningers het om in armoede te leven en hoe zie je dat in de Stad? Hierover gaat de zesde podcast van Arm in 050.   Doctor Erik Meij, onderzoeker...

Groningen wil af van de kostendelersnorm.

Gekort op de bijstand als je bij je lief intrekt? Groningen wil af van de kostendelersnorm. 'Onrechtvaardig en onwenselijk, helemaal in de huidige wooncrisis' Komt er binnenkort een einde aan regel waardoor mensen in de bijstand financieel nadeel ondervinden van...

Binnen 10 jaar einde aan de armoede in Groningen. Een utopie?

Wethouder Isabelle Diks: 'Binnen tien jaar moet een einde komen aan armoede in Groningen.' FNV presenteert in Groningen landelijk actieplan gemeentelijke armoedebestrijding Binnen tien jaar moet er een einde aan de armoede in Groningen komen. Dit is de reactie van...

Gemeenten negeren de wet bij uitvoering bijstand’

Gemeenten negeren de wet bij het uitvoering van de bijstand 22 oktober 2021 DOOR RICHARD SANDEE Gemeenten lappen al jaren moedwillig de wet aan hun laars bij het uitvoeren van de bijstand. De recente tik op de vingers, uitgedeeld door de rechter in hoger beroep, is...

Aanmelden voedselbank

Het is niet lang noodzakelijk om via een instelling, zoals Wij, een aanvraag in te dienen bij de Voedselbank. De Voedselbank heeft in het najaar van 2021 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen verruimd. De de bewoners kunnen nu ook, zonder tussenkomst van...

Schulden ondanks een bewindwoerder

Schulden ondanks een bewindvoerder   Dagblad van het Noorden donderdag 13 januari 2022   Esther Hoekstra kan nu weer leven, zo zegt ze zelf. Ze is schuldenvrij dankzij ingrijpen van de Groninger Kredietbank en gemeente Groningen.   Wouter Hoving  ...

Stijgende energieprijzen

Stijgende energieprijzen brengen mensen met een laag inkomen in acute problemen Meer gerichte maatregelen zijn nodig! Utrecht, 11 januari 2022 Geachte minister Schouten, Wij zijn zeer verheugd u te mogen verwelkomen als Minister voor Armoedebeleid. We zien uit naar...

Van rijk naar arm

In de Volkskrant van 11 oktober 2021 verscheen een interview met Dorine Timmerman. Uit eigen ervaring weet ze wat het is om in weelde te leven en dan terug te vallen naar bijstandsniveau. Lees verder: https://www.volkskrant.nl/es-bef49c18

Verrekening eindejaarsuitkering

Het gemeentebestuur heeft besloten om de proef om de eindejaarsuitkering niet te verrekenen met de uitkering, te verlengen. Dat geldt voor dit jaar en volgend jaar. De gemeente besloot in 2019 en 2020 om bij wijze van proef de eindejaarsuitkering van...

Gratis fiets voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Gratis fiets voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen   Voor veel kinderen in Groningen is een eigen fiets, door de financiële situatie thuis, niet vanzelfsprekend. Toch is een eigen fiets belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Heeft jouw...

Utrecht gaat jongeren in de bijstand minder streng aanpakken

Utrecht gaat jongeren in de bijstand minder streng aanpakken De gemeente Utrecht gaat de strenge bijstandsregels voor jongeren niet langer handhaven.  Daarmee sluit de Domstad zich aan bij een groeiende groep gemeenten die de randen van de wet opzoekt of daar overheen...

Armoede is geen medisch probleem, maar dat wordt het vanzelf

Medisch Gontact 2 november 2021: Het heeft een ICPC-codering. Ik gebruik hem zelden, maar hij zal vaker treffend zijn dan gehoopt en verwacht. Soms ligt het er bovenop. Een moeder die huilend op mijn spreekuur zit, omdat ze haar kinderen niet kan geven wat ze graag...

Rechter gelast meer inzicht in participatiebanen

De rechter heeft bevolen dat participatiebedrijf WerkSaam Westfriesland de FNV voor half oktober alsnog de al in 2018 opgevraagde stukken over ‘werken zonder loon’ moet overhandigen. De FNV vroeg die informatie op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur,...

Alle expertise samen in één regionaal mobiliteitsteam

Persbericht gemeente Groningen van 21 mei 2021: Inwoners die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of gaan verliezen kunnen per 1 juni terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Ook werkgevers die werknemers moeten ontslaan krijgen hulp. Met de oprichting...

Gro Next bundelt kennis aanpak armoede

Persbericht gemeente Groningen van 20 mei 2021: De gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en stichting Moedige Dialoog Groningen gaan hun kennis en deskundigheid over de aanpak van armoede bundelen. Onder de naam Gro Next starten zij een platform...

Systeemdictatuur

Van Sociaal bestek van 28 april 2021:   Door: Maarten Bergman In een essay van januari 2021 schrijft president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser over de inquisitiedemocratie waarin fouten makkelijk op te schrijven en schuldigen niet moeilijk te vinden zijn....

Participatiewet moet op de schop, vinden gemeenten

Van bijstandsblues: De Participatiewet moet op de schop. Dat vinden de gemeenten. Het bestaansminimum, de uitkeringen en het minimumloon moeten omhoog. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor begeleiding. En de overheid moet zijn burgers met minder wantrouwen en meer...

Bijstandsproject Schakelkans: free ride voor werkgevers

Van gezinsbode.nl van 3 mei 2021: GRONINGEN Het werkverschaffingsproject Schakelkans lijkt meer bedoeld om werkgevers aan goedkope arbeidskrachten te helpen dan om uitkeringsgerechtigden aan een echte baan te helpen. Dat blijkt uit de mailwisseling tussen een...

Tekst inspraakreactie Cliëntenraad over huishoudelijke hulp

Tekst ingesproken in de raadscommissie van 21 april 2021: Wij sluiten ons volledig aan bij hetgeen door de voorgaande  sprekers ( ASDG, FNV en huishoudelijke hulp Sonja Zuur ) in woord en geschrift naar voren is gebracht. Wij hebben het vanmiddag over de zwaksten in...

Oog voor medemens

Van ombudsmangroningen.nl: 22 april 2021 21.1.023 Shared Service Centrum Trefwoorden: bezwaar, website, melding Een vrouw meldt de ombudsman dat zij via de website van de gemeente geen bezwaar kan indienen tegen een bijstandsbesluit. Na enkele dagen proberen, heeft...

Half miljoen voor goede start voor kinderen

De provincie en de gemeente Groningen trekken € 500.000 uit om kinderen een goede start in hun leven te geven. Al voor de geboorte van een kind wordt contact gezocht met ouders met een laag inkomen om te voorkomen dat het kind met een achterstand in het leven begint....

Omstreden bijstandsproject Schakelkans flopt

Van gezinsbode.nl van 13 april 2021: GRONINGEN Het omstreden werkverschaffingsproject Schakelkans ligt op z’n gat. Er zijn op dit moment geen uitkeringsgerechtigden die via Schakelkans worden begeleid naar betaald werk. De afgelopen tijd was sprake van in totaal twee...

Waarom ongezonde arme mensen vaak hulp weigeren

Van volkskrant.nl van 13 april 2021: Verslaggeverscolumn: Margriet Oostveen in Groningen Vraag René van der Most wat typerend is voor de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hij begint hoofdschuddend over de stagiairs diëtiek, die hij ruim tien jaar geleden al...

500 euro bijverdienen naast de bijstand

Van eenvandaag.avrotros.nl van 13 april 2021: 500 euro bijverdienen naast de bijstand: het mag niet, maar Amsterdam wil het wel toestaan De gemeente Amsterdam wil mensen met een bijstandsuitkering in de gelegenheid stellen om tot 500 euro per maand bij te verdienen....

BEM-clausule: Geld schenken bij bijstand

Van bijstandsblues.nl: Een spaarrekening met een BEM-clausule maakt het mogelijk dat bijstandsouders niet worden gekort op hun uitkering als hun kind een gift of erfenis ontvangt. Als grootouders een kleinkind een bedrag schenken of nalaten, dat hoeft dat dus geen...

Einde aan de boodschappenboete bijstandsontvangers

Van bijstandsblues.nl: Als het aan de Kamer ligt, komt er een einde aan de boodschappenboete en mogen mensen die van een bijstandsuitkering leven, jaarlijks tot €1200,- aan giften ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. De Tweede Kamer heeft een...

Armoede in Nederland (3): de bijstand

Van Follow the Money: Nederland doet het goed op de lijstjes van welvarendste en gelukkigste landen ter wereld. Maar deze scores geven slechts een deel van de werkelijkheid weer: die van mensen met geld. Wat als je geen geld hebt? In een vijfdelige serie gaat Tonie...

Armoede in Nederland (2): de wantrouwende overheid

Van Follow the Money Nederland doet het goed op de lijstjes van welvarendste en gelukkigste landen ter wereld. Maar deze scores geven slechts een deel van de werkelijkheid weer: die van mensen met geld. Wat als je geen geld hebt? In een vijfdelige serie gaat Tonie...

Armoede in Nederland (1): wie geen geld heeft, doet niet mee

Van Follow the Money Nederland doet het goed op de lijstjes van welvarendste en gelukkigste landen ter wereld. Maar deze scores geven slechts een deel van de werkelijkheid weer: die van mensen met geld. Wat als je geen geld hebt? In een vijfdelige serie gaat Tonie...

Tilburg wijst weg naar menselijker bijstand

uit bd.nl (Brabants Dagblad) van 15 februari 2021: De kritiek op de Participatiewet zwelt aan: veel plichten, nauwelijks rechten, de baankansen voor bijstandgerechtigden zijn amper verbeterd. Tilburg koos een andere koers. ,,Het systeem moet op de schop.” Hij zocht...

Link: BijstandsBlues

Niemand wil uit vrije wil een bijstandsuitkering. De bijstand is geen keuze! Het is een sociaal vangnet voor als het echt niet anders kan. Een allerlaatste redmiddel als je niet kunt werken en daardoor niet genoeg geld hebt om eten, drinken, ziektekostenverzekering,...

Wij hebben de wet ook niet verzonnen’

Van volkskrant.nl van 29 januari 2021: De toeslagenaffaire, de vrouw die duizenden euro’s moest terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar deed: is het toezicht op de sociale zekerheid te streng geworden? In de Drechtsteden weten handhavers hoe moeilijk het...

Gemeente Amsterdam: bijstandsuitkering is te laag

28 januari 2021: Er kan meer. De bijstandsuitkering in Nederland is te laag en de aanpak van fraude gaat uit van het verkeerde mensbeeld, vindt het Amsterdamse gemeentebestuur. Rutger Groot Wassink: ‘Heel veel bijstandsfraude is onbedoeld.’ Het college van b. en w....

Interview Uitkeringsfraude: ‘Waar is de compassie?’

Van trouw.nl van 29 december 2020 Je dochter steunen, niet met geld, en dan tóch een fout maken volgens de gemeente. Ze steunden hun dochter wel, maar niet met geld. Toch zegt de gemeente: u zat fout. De dochter moet 7692 euro terugbetalen. Welke ouders zouden het...

De bijstand anno 2020: veel plichten, weinig kansen

van binnenlandsbestuur.nl van 7 december 2020: We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand, vinden de auteurs van een onlangs verschenen...

Het voortduren en doorbreken van intergenerationele armoede

Het sociaal planbureau Groningen heeft onderzoek laten verrichten naar intergenerationele armoede. De inleiding van de uitkomst staat hieronder. Het onderzoek is te vinden op de site van het planburau Families in de Veenkoloniën aan het woord: over het voortduren en...

FNV wil financiën baanproject voor bijstandsgerechtigden inzien

van rtvnoord.nl van 24 november 2020: De FNV wil inzage in de geldstromen tussen de gemeente Groningen en het bureau Schakelkans, dat in opdracht van de gemeente mensen in de bijstand tijdelijk onderbrengt bij werkgevers. De vakbond heeft daarvoor een zogeheten...

PvdA vindt eigen Participatiewet mislukt

Van nrc.nl van 11 november 2020 Interview met Tweede Kamerlid Gijs van Dijk Als regeringspartij veranderde de PvdA het vangnet voor kwetsbaren. Nu heeft ze spijt. „Het wantrouwen is de grote fout. En weer is er slecht nieuws over de Participatiewet, zes jaar geleden...

G4-wethouders willen van kostendelersnorm af

van Binnenlands Bestuur van 5 november 2020 Wethouders van de G4-gemeenten zijn klaar met de kostendelersnorm, die volgens hen de woningnood verergert. Ze opperen verschillende alternatieven om de maatregel te vervangen. Onding Amsterdams wethouder Rutger Groot...

Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon

Persbericht | 2 november 2020 Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komt tot deze aanbeveling na bestudering...

Amsterdam voert pauzeknop in voor mensen met schulden

van nos.nl van 26 oktober 2020 De gemeente Amsterdam voert een pauzeknop in voor mensen met problematische schulden. Die maatregel voorkomt dat ze nog incasso's en aanmaningen krijgen, totdat met behulp van een schuldhulpverlener een betalingstraject is gevonden....

Gezondheidsverschillen zijn symptoom van complexe ongelijkheid

Van socialevraagstukken.nl van 6 oktober 2020: We leven langer dan ooit in goede gezondheid. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in gezondheid tussen mensen. Jarenlang beleid gericht op individuele gedragsverandering heeft deze verschillen niet verkleind. Het is...

Maak schuldhulpverlening simpeler

Van socialevraagstukken.nl van 6 oktober 2020: De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat schuld vaak geen kwestie is van individueel falen. Een effectieve schuldhulpverlening gaat uit van een maatschappelijke kosten-baten-analyse, en is simpeler georganiseerd...

Vakbond: Groningen moet ‘werken zonder loon’ stoppen

van binnenlandsbestuur.nl van 5 oktober 2020 Vakbond FNV dreigt actie te ondernemen tegen het project Schakelkans, waarbij Groningse bijstandsgerechtigden werkervaring opdoen met behoud van uitkering. De gemeente gebruikt uitkeringsontvangers volgens de vakbond als...

Stadse Fratsen – Slavenarbeid (column)

Van gezinsbode.nl van 1 oktober 2020: Ontroerend, onze jonge vrienden van GroenLinks in de Groninger gemeenteraad: als de kippen erbij als er om excuus geroepen moet worden voor ‘ons’ slavernijverleden, maar ziende blind als zich in het Groningse hier en nu en pal...

Brief Cliëntenraad aan raadsfracties over ‘Schakelkans’

Als reactie op het voorstel van het college van B&W over de "Harmonisatie re-integratie Participatiewet 2020" heeft de Cliëntenraad een brief aan alle raadsfracties gestuurd waarin vooral wordt ingegaan op "Schakelkans", de opvolger van "Flextensie". Geachte...

FNV over Schakelkans (voorheen Flextensie)

De gemeente Groningen neemt binnenkort (weer) een besluit over het opnemen van Schakelkans als re-integratieinstrument. Evenals de Cliëntenraad heeft ook de FNV onoverkomelijke bezwaren tegen dit instrument. Zie ook:...

Arnhem scheldt al voor miljoen aan schuld kwijt

van www.gelderlander.nl van 11 september 2020 ARNHEM - Al honderden Arnhemmers die bij de gemeente in het krijt stonden, zijn van hun schuld af. In totaal is al 1 miljoen euro aan vorderingen kwijtgescholden. Wethouder Martien Louwers van Werk en Inkomen heeft dat de...

Gratis werken in de blijvende armoede

Van: Joop 8 augustus 2020 De ene werkervaringsplaats wordt op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt. Het is al langere tijd aan de gang. In een reeks gemeenten wordt de Participatiewet misbruikt om mensen in de bijstand gratis te...

Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats

Van binnenlandsbestuur.nl   Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen. Caroline...

Wat maakt bijstandsontvangers kansrijk of kansarm?

Van binnenlandsbestuur.nl Rond twee derde van de bijstandsgerechtigden in Limburg heeft financiële problemen. Dat maakt de kans op succesvolle re-integratie aanzienlijk kleiner, vooral in combinatie met andere problemen zoals een laag opleidingsniveau. Een onderzoek...

Van uitkering naar werk. Wat betekent dat financieel?

Gaat u er financieel op vooruit als u vanuit een uitkering gaat werken? Hoe hoog wordt uw inkomen en welke toeslagen krijgt u dan nog? Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Het NIBUD heeft daarvoor een "tool" (stappenplan) ontwikkeld....

De basisbaan is een noodgreep, het gaat om echte banen

Van socialevraagstukken.nl De ‘basisbaan’ als alternatief voor de bijstandsuitkering is populair. Onlangs deed het Platform de Toekomst van Arbeid een duit in het zakje. Maar Anja Eleveld bepleit een rechtvaardiger alternatief, waarbij de basisbaan uiteindelijk moet...

Gemeentepolis verdwijnt langzaam. Wat is er aan de hand?

BRON: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/gemeentepolis-verdwijnt-langzaam-wat-is-er-aan-de-hand De goedkope zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen staat op de tocht. De zogeheten gemeentepolis wordt duurder en in steeds meer gemeenten verdwijnt de...

Armoede bestrijden kost geld en banen

18 jun 2020 Binnenlands Bestuur De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. Die toename is waarschijnlijk nog groter als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zijn, melden het Centraal...

Schulden voorkomen door te werken aan financiële basis

10 jun 2020 Binnenlands Bestuur De VoorzieningenWijzer levert huishoudens meer geld en financiële rust op. Bovendien kan het gemeenten helpen geld te besparen door escalerende schuldproblemen te voorkomen. De aanpak, die zowel door gemeenten als door woningcorporaties...

Aan alle wieltjes draaien

Dagblad van het Noorden – Inki de Jong ‘Uit het Moeras’ is opgezet naar aanleiding van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Behalve familieverhalen en sociaal-economische en historische...

INTERVIEW Louis Polstra: ‘We organiseren onze eigen armoede’

van sociale vraagstukken: Dossier Werkplaatsen Sociaal Domein Lector arbeidsparticipatie Louis Polstra maakt zich gigantische zorgen: gemeenten zitten financieel aan de grond en zullen gaan bezuinigen op onder andere preventieve activiteiten, een nieuwe groep mensen...

Gemeente tevreden met uitkomsten van bijstandsexperiment

Van rtvnoord.nl van 1 mei 2020 Meer maatwerk leveren, vertrouwen hebben in bijstandsgerechtigden en eigen regie houden. Dat was wat de strekking van het bijstandsexperiment 'Bijstand op Maat' was, dat in november beëindigd is. Donderdag werden de resultaten...

College B&W ‘vergeet’ weer adviesraden te consulteren

De gezamenlijke adviesraden (de adviesraden van Haren en Ten Boer, plus Stadadviseert en de Cliëntenraad hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het college. De brief begint met: Het college vraagt in een raadsbrief toestemming voor tijdelijke extra...

Cliëntenraad: Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 van de Cliëntenraad is klaar. Het heeft een afwijkende vorm (A3 in 3-en gevouwen). Het bestaat (hieronder) dus uit twee bestanden.

Betere rechtsbescherming en inspraak voor bijstandsgerechtigden

van socialevraagstukken.nl: Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven en ons niet blind te staren op rendement in termen van ‘uitstroom naar werk’. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de...

Werkgevers en het lage-inkomensvoordeel

Uit de Groene Amsterdammer van januari 2020 ‘Katsjing!’ Het LIV is een riante subsidieregeling voor werkgevers die het laagste salaris betalen. Deze ‘primarkpremie’ – vooral grote ketens als Primark en Hema profiteren van de regeling – houdt honderdduizenden...

Verklaring Cliëntenraad over handelwijze college over WMO-taxi-regeling

Aan:                      College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.                    Mevrouw I. Jongman Datum:                11 februari 2020 Ons kenmerk:   CRA 2020-04   Onderwerp:      Verklaring  over negatieve gevolgen harmonisatie Wmo...

Rechtbank: overheid moet stoppen met SyRI

Nieuws via de Landelijke Cliëntenraad (LCR) van 5 februari 2020 De overheid mag niet langer grootschalige data-analyses (SyRI) gebruiken om fraude met sociale voorzieningen op te sporen. Dat is de uitspraak die de rechter vandaag heeft gedaan in een zaak die...

Amsterdam zet schuld jongeren om in lening

De hoofdstad wil met de nieuwe regeling zorgen dat jongeren sneller van hun geldproblemen afkomen en aan hun toekomst kunnen werken. Ook kan een bedrag tot 750 euro worden kwijtgescholden, als het ze lukt een baan of opleiding te vinden. In Amsterdam heeft 34 procent...

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Van sociaalverhaal.com: Per 1 januari 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 2% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2019: Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand Bijstand...

Persbericht over de bezuinigingen op de Stadjerspas

De Cliëntenraad heeft een persbericht uitgebracht over de bezuinigingen die per 1 januari op de Stadjerspas zijn doorgevoerd. Het advies dat de raad aan het college heeft uitgebracht ('draai de bezuinigingen terug'), is als bijlage bij het persbericht gevoegd.

Advies: Draai bezuinigingen op de Stadjerspas terug

De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn geschrapt. De Cliëntenraad adviseert...

SchuldenlabNL bespaart gemeenten geld

Van binnenlandsbestuur.nl van 23 december 2019: Huishoudens met schulden kosten de maatschappij veel geld. SchuldenlabNL helpt gemeenten en andere instanties met slimme oplossingen geld te besparen. Eén van de projecten leverde de gemeente Den Haag al een besparing...

Tien geboden voor Tamara van Ark (column)

van socialevraagstukken.nl van 17 december 2019: Marcel Canoy (3 december 2019) Het is een oud en complex probleem: hoe gaan we om met ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ zoals dat heet in het jargon. Al sinds de jaren tachtig kampen diverse kabinetten met...

Arnhem scheldt schulden van inwoners in één klap kwijt

Van gelderlander.nl van 11 december 2019: Honderden Arnhemmers met een schuld bij de gemeente zijn daar op 1 januari van het nieuwe jaar in één klap vanaf. De gemeente scheldt hen alles bij elkaar 2,3 miljoen euro kwijt. Voor dat totaal staan nu nog zo'n 1.445...

Groningse ambtenaren schrijven veel te ingewikkeld

Van oogtv.nl van 9 december 2019: Ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie kwamen donderdag samen in het provinciehuis om beter te leren communiceren. Tijdens de cursus namen ze elkaars werk onder de loep. De cursus, ‘Direct Duidelijk’, is er op gericht om...

Uitstromers kloppen vaak weer bij gemeenten aan

Van binnenlandsbestuur.nl van 26 november 2019: Veel mensen die vanuit de bijstand zijn uitgestroomd, melden zich na een tijdje weer bij de gemeente. Veertien procent doet dat na een half jaar. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar...

LCR: Oproep aan Van Ark: investeer in perspectief

Als de overheid mensen die langs de kant staan weer perspectief wil bieden, dan moet er in hen worden geïnvesteerd. Feit is dat steeds minder mensen kunnen rondkomen. Dat neemt ernstige vormen aan. De kostendelersnorm draagt hieraan bij. Wil er verandering komen dan...

Tegenprestatie wordt verplicht voor wie in bijstand zit

Van volkskrant.nl van 20 november 2019 Dit kondigt staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken aan in een interview met de Volkskrant. Zij reageert op een vernietigend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de werking van vijf jaar...

Brief CR aan college B&W over verlaging PGB-tarieven

Aan:College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.Mevrouw Jongman Datum:17 november2019 Onderwerp: Bezwaar tegen de voorgestelde verlaging van het pgb-tarief informele zorg in de “Verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020” Geacht college,...

‘Harde aanpak uitkeringsfraude werkt fraude juist in de hand’

Een oudje (i.v.m. de SyRi-discussie) van volkskrant.nl van 27 juni 2018: De harde aanpak van mensen met een uitkering werkt averechts en leidt tot frustratie bij de instanties die het strenge beleid moeten uitvoeren. De nadruk op repressie ‘is veel minder effectief...

Kinderarmoede in kaart

Stimulanz, Divosa en BMC hebben de benchmark (= vergelijking) Armoede en Schulden ontwikkeld. Gemeenten kunnen daarmee resultaten onderling vergelijken. De cijfers over kinderarmoede zijn klaar.

Hanzehogeschool begint een samenwerking met het UWV

Van rtvnoord.nl van 9 september 2019: Hanzehogeschool Groningen is een samenwerking met het UWV begonnen. 27 afgestudeerde hbo'ers mogen de komende tien maanden aan de slag bij de uitkeringsorganisatie. Ze worden opgeleid tot junior adviseurs 'werk'. 'Het UWV denkt er...

Regio Groningen heeft meeste arme gemeenten

Van rtvnoord.nl van 3 september 2019 De regio Groningen en Noord-Drenthe heeft de meeste arme gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat om de zogenoemde arbeidsmarktregio, die bestaat uit alle Groningse...

Miljoenenstrop voor Noordelijk Belastingkantoor

Van rtvnoord.nl van 30 augustus 2019: Het Noordelijk Belastingkantoor heeft op de begroting van dit jaar een tekort van drie miljoen euro. De tegenvaller is het gevolg van problemen met het computersysteem en een achterstand in het verwerken van belastingaanslagen. De...

Bewindvoerders: mensen met schulden worden steeds armer

Van volkskrant.nl van 22 augustus 2019: Mensen met schulden en lage inkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. Dat is vooral te wijten aan de gestegen uitgaven aan huur, energie en zorgkosten. Die conclusie...

Zorginspectie gaat zich richten op dubieuze bedrijfsconstructies

Van ftm.nl van 17 augustus 2019: Vorige week zaterdag publiceerden FTM en Trouw uitgebreide verhalen over misstanden bij de landelijk opererende thuiszorgorganisatie PrivaZorg. Met behulp van accountantskantoor Grant Thornton en notariskantoor Schaap had PrivaZorg de...

‘Time-out voor inwoners met multiproblematiek’

Van gemeente.nu van 23 mei 2019: Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Ze start samen met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de betrokken ministeries een aanpak waarbij sociaal werkers ruimere bevoegdheden krijgen...

Gemeente helpt Ter Apeler huishoudens om geld te besparen

Van rtvnoord.nl van 17 juli 2019: Tweehonderd huishoudens in Ter Apel, vooral alleenstaanden en jonge stellen met of zonder kinderen, kunnen dit najaar een bezoekje verwachten van medewerkers van de voorzieningenwijzer. Die organisatie probeert armoede en...

Hulp of ondersteuning? Kostbaar verschil!

bericht van de ombudsman van 9 juli 2019 Een vrouw beklaagt zich erover dat ze als leek door WIJ Groningen (WIJ) niet is gewezen op de veel goedkopere mogelijkheid van huishoudelijke hulp. In plaats daarvan kreeg de vrouw in 2018 een indicatie voor huishoudelijke...

Brief van de koning

Bericht van de ombudsman van 16 juli 2019 Een vrouw vertelt dat ze bewindvoerder is van haar verstandelijk beperkte dochter. Op 25 juni 2018 ontvangt haar dochter een aanmaning van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), betreffende een belastingaanslag uit 2011....

Stadjerspas zonder e-mailadres

Een bericht van de Ombudsman van 16 juli 2019 Een vrouw vertelt dat ze al jaren een stadjerspas wil. Omdat ze geen e-mailadres heeft, krijgt ze echter steeds te horen dat dit niet kan. De ombudsman meldt de vrouw dat een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de...

Serie over armoede in de NRC van juni 2018

In de NRC van half juni 2018 stond een interessante artikelenserie over armoede. Let er wel op dat je maandelijks maar 3 gratis artikelen van de NRC 'cadeau' krijgt. 1. Arm zijn in een van de rijkste landen ter wereld Wat is arm? In Nederland hoeft niemand van de...

Amsterdam rekt grens inkomensondersteuning op

Van gemeente.nu van 10 juli 2019: De gemeente Amsterdam neemt maatregelen die inwoners in armoede meer perspectief en keuzevrijheid moeten geven. Zo houden inwoners die vanuit de bijstand aan het werk gaan, langer het recht op ondersteuning.  In Amsterdam hebben...

Undercover bij het incassobureau dat zijn eigen klanten uitknijpt

Van ftm.nl van 12 juli 2019: (NB Clientenraad. Een lang en soms technisch verhaal maar het geeft een inkijkje in de wereld van de incassobureaus. Links en bijlagen zijn het best in te zien op de site van Follow the Money.) Hoe kan een incasso voor een huurachterstand...

“Stress houdt vicieuze cirkel van armoede in stand

Van mee.nl van 5 juli 2019: Symposium financiële zelfredzaamheid bij kwetsbare jongeren  “Laat je kind een digitaal huishoudboekje downloaden, daar leren ze veel van”, tipt Helene Vliegenberg. Als ervaringsdeskundige beet zij het spits af op het MEE symposium ‘Op naar...

Rotterdam kapt met SyRI

Van binnenlandsbestuur.nl van 3 juli 2019: De gemeente Rotterdam maakt niet verder gebruik van het fraude-opsporingsinstrument Systeem Risico-Indicatie (SyRI). Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. Het blijft te onduidelijk of het systeem...

Tips voor de smalle beurs (eerste helft 2019)

De eerste helft van het jaar is dan al wel 2 dagen voorbij, hierbij weer allerlei tips voor de smalle beurs. Houdt er wel rekening mee dat voor de tweede helft van dit jaar diverse bedragen (iets) naar boven zijn aangepast.

Minister Koolmees: Misstanden bij UWV groter dan gedacht

Van nu.nl van 28 juni 2019: Er komen meer problemen bij uitkeringsinstantie UWV boven water. Dat blijkt uit een reeks brieven die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij had de Kamer meer transparantie over de gang van zaken...

‘Groninger basisbaan biedt geen garantie op regulier werk’

Van rtvnoord.nl van 13 juni 2019 De Groninger basisbaan is geen garantie op regulier werk. Sterker nog, de kans dat mensen met een dergelijke baan straks doorstromen, is volgens verantwoordelijk wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) niet zo heel groot. Desondanks zet de...

Opinie: ‘Praten alleen helpt niet tegen kinderarmoede’

Van dvhn.nl van 13 juni 2019 Vragen die er echt toe doen kwamen nauwelijks aan bod op de Publieksacademie Kinderarmoede. Vier suggesties hoe het beter kan. Altijd ben ik weer verbijsterd als ik verhalen en cijfers lees of hoor over kinderarmoede in ons rijke...

‘Schuldhulpverlening loopt in de soep’

Van binnenlandsbestuur.nl van 7 juni 2019 Leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageren kritisch naar aanleiding van de conclusies uit het rapport van Berenschot over de werking van het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin concluderen de...

Raad van Kinderen bedenkt armoede-monsterspel

Van gemeente.groningen.nl van 11 juni 2019 (CR) Het artikel lijkt meer dan anderhalve week geleden te zijn geschreven. De aankondiging in de laatste alinea is inmiddels al geweest. De Raad van Kinderen is in oktober 2017 opgericht om mee te denken over oplossingen...

100ste afspraakbaan in het UMCG

Van werkinzicht.nl In mei is de honderdste afspraakbaan gerealiseerd, een mooi resultaat om te vieren. Werk in Zicht is enorm blij met een partner als het UMCG, een partner die graag meewerkt en meedenkt als het gaat om het aan het werk helpen van mensen met een...

Een op de vijf arbeidskrachten in de bouw komt uit het buitenland

Van nu.nl van 11 juni 2019 Het aandeel buitenlandse arbeidskrachten in de bouw is toegenomen naar een op de vijf, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dinsdag aan de hand van een nieuwe studie. Het gaat om 40.880 mensen, wat een toename is van 20 procent...

Minder mensen melden zich voor schuldhulp, omvang schulden stijgt

Van nu.nl van 31 mei 2019: Het aantal mensen dat in 2018 aanklopte bij een schuldhulpverlener nam vorig jaar met zo'n 10 procent af, blijkt vrijdag uit cijfers van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Maar de vereniging denkt dat het...

Het UWV, een door de politiek gecreëerd monster (deel 2)

van volkskrant.nl van 1 juni 2019: De Tweede Kamer reageert met grote verontwaardiging op elk incident bij het UWV. Maar welke rol spelen Kamerleden zelf? Hun honger naar de perfecte uitvoeringsdienst is amper te stillen. Deel 2 in een serie. SP’er Jasper van Dijk...

Directeur Noordelijk Belastingkantoor stapt per direct op

Van rtvnoord.nl van 29 mei 2019: Directeur Paulien Geerdink van het Noordelijk Belastingkantoor is per direct gestopt. Tijdens een medewerkersbijeenkomst dinsdag is haar onmiddellijke vertrek aangekondigd. Dat bevestigt woordvoerder Linda van Leeuwen van het...

Minder Nederlanders zonder zorgen over hun financiën dan in 2017

Van nu.nl van 28 mei 2019: Minder Nederlanders zijn in 2019 onbezorgd over hun financiële situatie dan twee jaar geleden, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Drie op de tien maken zich totaal geen zorgen over de persoonlijke financiën, in 2017...

Werken bij het UWV: vast in een web van protocollen (deel 1)

Van volkskrant.nl van 25 mei 2019: Hoe kan het dat het UWV fraudeurs in het vizier heeft, maar de oplichters toch lange tijd met hun praktijken kunnen doorgaan? Het antwoord zit verscholen in ‘het systeem’, dat een geheel eigen logica kent. Deel 1 van een vierdelige...

Gemeente Groningen start na zomer met proef basisbaan

Van dvhn.nl van 23 mei 2019 De gemeente Groningen begint na de zomer met het experimenteren met de basisbaan. De gemeente wil in de loop van 2020 rond de 40 tot 50 basisbanen hebben gerealiseerd. Met het experiment wil de gemeente extra werkgelegenheid creëren voor...

Groningers laten veel geld liggen bij energiecontract

van oogtv.nl van 16 mei 2019 Consumenten die na de contractperiode hun energiecontract laten doorlopen, komen automatisch in een relatief duur, variabel tarief. Dat kan hen veel geld kosten, stelt vergelijkingssite Independer. Independer heeft de overstapcijfers, het...

Nieuwe overheidswebsites digitaal toegankelijk?

Nieuwe websites van overheidsinstanties moeten per 23 september 2019 voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Dit staat in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Voor ouderen, migranten en mensen met een beperking is dit streven zeer...

Rijk bezorgt Groningen miljoenenstrop

Van dvhn.nl van 16 mei 2019: De gemeente Groningen moet nog verder bezuinigen dan al voorzien in de begroting die de raad volgende week vaststelt. Het Rijk schroeft de vergoeding voor uitkeringen en reïntegratie dit jaar bijna 14,6 miljoen euro omlaag. De...

Ombudsman Groningen: Jaarverslagen 2018 Stichting WIJ en NBK

Voor het eerst brengt de ombudsman Groningen een jaarverslag uit van de klachten die zij behandelde over stichting WIJ en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Sinds 1 januari 2018 is de ombudsman Groningen namelijk bevoegd om klachten te onderzoeken over stichting...

BaanBorrel in Martini Hotel Groningen

Van gezinsbode.nl van 3 mei 2019 GRONINGEN - Martini Hotel Groningen is maandag 20 mei toneel van een nieuwe BaanBorrel. Doel is werkzoekenden en werkgevers informeel met elkaar in contact te brengen. Aanleiding is de continue groei van het aantal horecavacatures op...

Schuldcreatie is een automatisme

Van socialevraagstukken.nl van 7 mei 2019: Schulden zijn inherent aan de manier van organiseren in onze maatschappij waarbij menselijke relaties steeds vaker in financiële termen worden gedefinieerd. Een verhaal uit de praktijk van de schuldhulpverlening laat zien hoe...

LIV loont niet

Van groene.nl van 24 april 2019: De subsidie die werkgevers ontvangen als ze mensen in dienst hebben met een laag salaris, de LIV, is achterhaald. Het effect op de werkgelegenheid is discutabel. Hoe lang leeft de LIV nog? De naam klonk als van een jonge vrouw, Liv....

Gunstige economie gaat aan deel oudere werklozen voorbij

Van socialevraagstukken.nl van 4 april 2019: De werkloosheid daalt al jaren, maar amper onder ouderen. Zij zouden onvoldoende hun best doen om een nieuwe baan te zoeken en te hoge looneisen hanteren. Maar: klopt dat wel? Er is inmiddels al weer enkele jaren sprake van...

FNV pleit voor een minimumloon van 14 euro per uur

Van nu.nl van 14 april 2019: Vakbond FNV wil een verhoging van het wettelijk minimumloon. In een campagne pleit de bond voor een minimumloon van 14 euro per uur. Volgens de bond is het huidige minimumloon van 9,30 euro niet meer van deze tijd. FNV constateert dat...

Tandarts onbetaalbaar voor half miljoen mensen in Nederland

Van oogtv.nl van 11 april 2019 De organisatie ‘Dokters van de Wereld’ komt de komende maanden naar Groningen en vijf andere steden om gratis mondbehandelingen te geven aan mensen die anders geen toegang hebben tot de tandarts. Volgens de organisatie is voor een half...

SKSG werft nieuwe medewerkers met eigen betaalde opleiding

Van rtvnoord.nl van 11 april 2019 Kinderopvangorganisatie SKSG begint in september met een eigen opleiding tot Pedagogisch Medewerker. Studenten hoeven geen opleidingskosten te betalen, krijgen direct salaris en zijn na hun studie verzekerd van een baan. Op die manier...

Hoeveel abonnementen heb jij? Vast meer dan je denkt

Van dvhn.nl van 11 april 2019 De meeste Nederlanders hebben vijf tot vijftien abonnementen, terwijl ze denken dat ze er hooguit een paar hebben. De helft van de mensen heeft bovendien geen flauw idee hoeveel geld ze er maandelijks aan uitgeven. ‘Abonnementen zijn een...

Korten van fictief, geschat inkomen in bijstand niet toegestaan

Op de site van legal2people staat een kort artikel waarin wordt beschreven dat de gemeente niet bij het betalen van de bijstand alvast rekening mag houden met inkomsten die er nog niet zijn, maar die de gemeente schat. Het artikel is niet te koperen, vandaar de link....

Vakkenvuller moet zijn jubileumbonus weer inleveren

Van Telegraaf.nl van 3 april 2019: Leeuwarden - Trots en vol blijdschap ontving Klaas-Jan van Steenbergen (31) onlangs een geldbedrag van zijn werkgever. Vanwege zijn 12,5-jarig jubileum kreeg de vakkenvuller van Jumbo Van Loonstraat in Leeuwarden 350 euro. Twee weken...

Bestrijd kinderarmoede niet met cadeautjes

Uit de NRC van 5 april 2019: Sociale ongelijkheid Kinderarmoede pak je structureel aan met investeringen, meent Eva Ri Brussaard. Deze week maakte staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) bekend dat ze de komende drie jaar zo’n 80 miljoen euro extra vrijmaakt om...

“Minder loon, dankzij de overheid?”

Van RTLZ Over de 'Primark-premie' De economie groeit, maar wat je verdient blijft al jaren achter bij die groei. Daar liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag. Maar eentje blijft toch wat verborgen: bedrijven krijgen subsidie als ze mensen in dienst hebben met een...

Incassobureau belooft ‘agressieve werkwijze’ aan te passen

Van nu.nl van 18 maart 2019: Incassobureau Hendriks Incasso heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beloofd om de "agressieve werkwijze" aan te passen. Dat meldt de toezichthouder maandag. De ACM kreeg klachten binnen over de werkwijze van...

Hoe Rotterdam het schuldenprobleem radicaal anders aanpakt

Van ad.nl van 12 maart 2019: Jongeren in één klap schuldenvrij en net als Jehova’s Getuigen de deuren langs. De gemeente Rotterdam pakt het grote schuldenprobleem in de stad radicaal anders aan. Over drie jaar hebben 15.000 Rotterdammers geen financiële stress meer....

‘Bijstandontvangers zijn geen vetbetaalde uitvreters’

Van Volkskrant.nl van 10 maart 2019, de column van Sheila Sitalsing Voor experimenten op mensen is doorgaans toestemming van het proefkonijn nodig, behalve wanneer die mensen in de bijstand zitten. Dan mag er met ze worden gesleept. Van activeringstraject via...

Buma: ‘De bijstand is een gevangenis geworden’

Van AD.nl van 9 maart 2019 Als het aan CDA-leider Sybrand Buma ligt, krijgen bijstandsgerechtigden geen geld meer om thuis te zitten. Alle handen zijn nodig, ook van de mensen die nu afgeschreven zijn, stelt hij. ,,Kom maar op met die oud-linkse kritiek." Terwijl de...

Het aantal flexwerkers is in vijftien jaar bijna verdubbeld

Van trouw.nl van 14 februari 2019 De flexibele schil groeide in vijftien jaar tijd met 75 procent. Vooral de groep zzp’ers en oproepkrachten groeide hard. Maar liefst twee miljoen. Zoveel flexibele krachten telde Nederland het afgelopen jaar, blijkt uit onderzoek van...

‘Bijstandsgerechtigden laten ondernemen blijkt groot succes

Van nu.nl van 25 oktober 2018 Projecten die mensen met een bijstandsuitkering de kans geven een eigen onderneming te beginnen, blijken zeer succesvol. Dat blijkt uit een rondgang van radiozender BNR langs de gemeenten Assen, Groningen, Rotterdam en Den Bosch, die alle...

Tips voor de smalle beurs (2e helft 2018)

We kregen al vragen waar de nieuwere tips bleven en we misten ze zelf ook al, maar ze zijn er weer: de tips voor de smalle beurs voor de 2e helft van 2018. Die is ook al weer voor de helft voorbij, maar beter laat dan nooit. De tips worden bijgehouden door een...

‘Terugblik Armoedebeleid Perspectief’

Op 19 juli verscheen een brief van het college van B&W over het armoedeleid. Het ging over een terugblik op de armoedenota 'Perspectief'. De conclusie van B&W is dat de nota - vanwege de herindeling per 1 januari met Ten Boer en Haren - met een jaar verlengd...

Raadscommissie praat over ‘basisbanen’.

De gemeenteraadscommissie Werk & Inkomen vergadert op woensdag 19 september a.s.. Op de agenda staat o.a. het haalbaarheidsonderzoek dat verricht is naar 'basisbanen'. De conclusie is dat deze haalbaar zijn. De collegebrief inclusief bijlage (het onderzoek)...

Aantal mensen met bijstandsuitkering daalt flink

Van nu.nl van 31 augustus 2018: Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal verder gedaald. De daling komt volledig voor rekening van mensen jonger dan 45 jaar. Dat was in vorige kwartalen ook al zo. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor...

Werk in Zicht met ‘Werkfestival’ voor werkzoekenden

Van Gezinsbode.nl van 20 augustus 2018. Het ‘Werkfestival’ is 31 oktober op het Suikerunie terrein in Groningen, een plaats voor alle inwoners van de provincie Groningen en de kop van Drenthe die op zoek zijn naar werk of zich willen oriënteren op ander werk. Geen...

Leenstelsel weerhoudt bijstandskind ervan om te gaan studeren

Van trouw.nl van 26 juli 2018 Door de afschaffing van de basisbeurs in 2015 zijn er minder jongeren gaan studeren van ouders die van de bijstand leven. Het nieuwe leenstelsel is voor kinderen uit de armste gezinnen een hogere drempel dan voor jongeren met rijkere...

Nissewaard stopt na kritiek met vingerscan

Van ad.nl van 17 juli 2018: Na zware kritiek is de gemeente Nissewaard per direct gestopt uitkeringsgerechtigden te verplichten via een vingerscan in en uit te klokken bij het bedrijf waar ze moeten werken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dit niet....

“Enorm tekort aan technisch en horecapersoneel in Groningen”

Van oogtv.nl van 19 juli 2018: Door de aantrekkende economie staan in Groningen veel vacatures open. Dat meldt het UWV. Het gaat om 4700 vacatures. Dat is 21 procent meer dan een jaar geleden. Werkgevers in Groningen zoeken vooral vakmensen. Van kraanmachinisten,...

“Groningen boekt resultaat armoedeverlichting”

Persbericht gemeente Groningen (bijgewerkt dd. 19 juli 2018) Terugblik armoedebeleid 2015 - 2018 De afgelopen drie jaar is het aantal verstrekte Stadjerspassen voor minima gestegen van 4.000 naar 13.500 en het aantal verstrekte tweedehands kinderfietsen...

Doetinchem filmt verdachten van fraude met bijstand

Van ad.nl van 10 juli 2018: De gemeente Doetinchem zet camera's in om bijstandsfraude op te sporen. Het filmen van potentiële uitkeringfraudeurs is omstreden. Dit jaar zijn in Doetinchem in drie mogelijke fraudegevallen camera's gebruikt. ,,Dat gebeurt alleen als...

‘Harde aanpak uitkeringsfraude werkt fraude juist in de hand’

Meer over het rapport van de RUG (zie bericht 25 juni) Van volkskrant.nl van 28 juni 2018 Uitkeringsfraude ‘repressief’ aanpakken werkt vaak niet. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, pas het eerste onderzoek dat ook het perspectief...

‘Keiharde aanpak van uitkeringsfraude werkt averechts’

Van rtvnoord.nl van 25 juni 2018: De harde aanpak van uitkeringsfraude met boetes en gevangenisstraffen werkt averechts. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een vierjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste jaren is er door de overheid flink...

Onderzoek: basisbaan haalbaar voor Groningers in de bijstand

Van dvhn.nl van 20 juni 2018 Basisbanen voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Groningen is haalbaar, zo blijkt uit onderzoek. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. De gemeente Groningen maakt zich zorgen over het aantal inwoners dat er niet in slaagt uit de...

Protocol huisbezoeken 2018 gemeente Groningen

Op 12 juni 2018 is bijgaand protocol gepubliceerd. Het is een nogal lang en deels technisch verhaal over wanneer huisbezoeken in het kader van de "Sociale Zekerheid" wel of niet zijn toegestaan, wanneer deze onaangekondigd mogen plaatsvinden, welke gedragscode de...

De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur

Van volkskrant.nl van 16 juni 2018 Ze voelen zich behandeld als criminelen, maar dan met minder rechten: bijstands-gerechtigden die er, regelmatig ten onrechte, van worden verdacht te frauderen. Tegen de verregaande bevoegdheden van de sociale diensten kunnen zij zich...

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is...

Interessante tabellen voor VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff

We vonden op internet bijgaande tabellen. De eerste laat zien hoeveel geld er gemoeid is met de verschillende vormen van fraude, de tweede hoeveel aandacht er voor is in de media. Dan betalen 'we met z'n allen als belastingbetaler' wel aan veel meer fraudegevallen mee...

Vooral niet opgeven! Mensen in de bijstand krijgen wrede hoop.

Van socialevraagstukken.nl door Josien Arts Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde baanperspectieven. Zo wordt er een ‘wrede’ hoop op een betere toekomst gecreëerd. Een...

‘Ik ben financieel gehandicapt gemaakt’

Hieronder het - lange - artikel uit De Groene Amsterdammer over het onderzoek naar 'schuldenaars onder schrikbewind'. Over dit onderzoek In samenwerking met Nieuwsuur namen we een enquête af onder alle 380 gemeenten. Met behulp van het door Nieuwsuur ontwikkelde...

Tienpuntenplan Voedselbank

"Wekelijks kunnen ongeveer 730 huishoudens bij ons terecht om gezond voedsel op te halen. Wij zien dus zes dagen per week heel veel arme mensen, waaronder veel kinderen en zijn ook met ze in gesprek. De armoedeproblematiek heeft ons aan het denken gezet en daar is dit...

‘Aanvragen bijstand bij gemeente expres lastig’

Van ad.nl van 11 april 2018 Met 'trucjes' en slechte voorlichting proberen veel gemeenten te voorkomen dat inwoners daadwerkelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Ook worden mensen vaak niet geïnformeerd over het recht op een voorschot. Daarvoor waarschuwt Sociaal...

Vooral niet opgeven!

Bijgaand artikel, bestaand uit 2 delen, komt uit het voorjaarsnummer van Sociale Vraagstukken en heeft als ondertitel: Bijstandsgerechtigden met een 'korte afstand tot de arbeidsmarkt' leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde...

Hoe controleert de gemeente of jij fraudeert?

Van nrc.nl van 6 april 2018: Ze tellen nog steeds de tandenborstels op de wastafel, op zoek naar fraudeurs. Maar sociaal rechercheurs zetten ook algoritmes in tegen uitkeringsfraude. Stiekem samenwonen, bijverdiensten verzwijgen… Al sjoemelt maar een klein deel van de...

Advies: help vrouwen in de bijstand aan een man

Van metronieuws.nl: Wil je als gemeente geld besparen? Dan kan je vrouwen in de bijstand het beste naar een datingbureau sturen. Zo luidt het opmerkelijke advies van de Cliëntenraad Roerdalen aan de burgemeester en wethouders van die gemeente. Geld besparen Als je...

Wordt het straks een basisinkomen of werken voor je brood?

Van volkskrant.nl van 17 maart 2018: Gemeenten maken het verschil: Wageningen en Capelle aan den IJssel vergeleken Nu de gemeenten meer te zeggen krijgen, worden ook de verschillen groter. Een korte serie. Aflevering 6: de uitvoering van de bijstand. Hoe begeleid je...

Waarom de sociale dienst ineens designerkoffie schenkt

Van volkskrant.nl van 14 maart 2018 (verslaggever Toine Hermans): Wat eerst de sociale dienst was, is nu een hipstertent met barista's en loungemeubilair De sociale dienst is omgebouwd tot een hipstertent met barista's en loungemeubilair. De koude balies zijn...

Duizenden banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Van gic.nl van 23 februari 2018 Het aantal banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is tussen 2013 en 2017 in onze arbeidsmarktregio toegenomen tot een record van 3044. Hiermee realiseren Groningen en Noord-Drenthe veruit de meeste afspraakbanen van heel...

Nick Huls: ‘Schuldhulpverlening: Tijd voor een nieuwe ronde’

Van volkskrant.nl van 16 februari 2018 180 graden met rechtssocioloog Nick Huls Rechtssocioloog Nick Huls veranderde van mening over schulden aflossen. Oude standpunt Wie schulden maakt, moet die tot de laatste cent terug betalen. Ook al betekent het dat je een leven...

Incassobureau beboet voor onder druk zetten consumenten

Van nu.nl van 12 februari 2018 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 415.000 euro opgelegd aan incassobureau Credit Invest. Het bureau, ook bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, heeft consumenten onder druk gezet om ongeldige...

De FNV over flextensie

De FNV stuurde op 8 februari 2018 een brief aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening en flextensie. In de brief staat over flextensie: Flextensie Was het voorheen zo dat...

LCR deelt tevredenheid over Participatiewet niet

Na drie jaar Participatiewet kan de LCR (Landelijke Cliëntenraad) niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en schip....

Bewindvoerders beschuldigen Groningen van broodroof

Van dvhn.nl van 6 februari 2018. Bewindvoerders beschuldigen de gemeente Groningen ervan hun broodwinning af te pakken en sluiten juridische stappen niet uit. De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij particuliere...

Schuldhulp krijgen? Spring dan eerst door deze hoepels

Van nrc.nl van 18 januari 2018 De gemeente om schuldhulp vragen is niet makkelijk. Schuldhulp krijgen is nog moeilijker, ontdekte de Nationale Ombudsman. U heeft schulden en wilt hulp van de gemeente? Prima. Vul op dit formulier uw naam, adres, gezins- en...

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan

Van iederin.nl onderstaand bericht. De Cliëntenraad Groningen heeft in har advies van 16 november 2017 aandacht gevraagd voor de teruggang in inkomen voor mensen in de Wajong. Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel...

Reactie Divosa op 3 rapporten van de Inspectie SZW

Van de site van divosa.nl: Inspectie SZW publiceerde drie rapporten over de onderzoeken. Divosa heeft op die rapporten gereageerd. De reacties zijn opgenomen in de rapporten. Hieronder vind je een samenvatting daarvan per rapport. Rapport: Werk en inkomen als partner...

Gemeente Groningen claimt bewindvoering minima terug

Van dvhn.nl van 24 januari 2018. De gemeente wil de kosten voor Stadjers met een minimuminkomen die bij een commercieel bureau onder bewindvoering staan niet langer vergoeden. Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank...

Een bijstandsuitkering voor altijd

Van trouw.nl van 13 januari 2018. Gemeenten laten zeker de helft van de bijstandsgerechtigden aan hun lot over. Ondanks de wettelijke verplichting hoeven deze mensen niet te solliciteren. Ze zijn opgegeven. “Er voltrekt zich een stille revolutie”, concludeert Monique...

VrijwilligersGroningen.nl heeft een vernieuwde website!

VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures uit een complete provincie te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken samen om de website gebruiksvriendelijk en goed werkbaar te houden, en beheren...

Evenement in Groningen moet vijftigplussers aan de bak helpen

Van dvhn.nl van 8 januari 2018: Het Old School Event, dat op 17 januari in Groningen plaatsvindt, moet werkloze vijftigplussers meer kans geven op een baan. ,,Het kan niet zo zijn dat een grote groep mensen voor de tweede helft van hun leven wordt afgeschreven’’, zegt...

Even geen plicht om te solliciteren

Uit de NRC van 3 januari 2018. Experiment bijstand Wat werkt beter: geen sollicitatieplicht, of meer bijverdienen? Zes gemeenten experimenteren met soepelere regels voor bijstandsgerechtigden. In de hoop dat zij sneller een baan vinden. Meer dan 2.200...

Voedselbanken zetten deur open voor meer minima

Dagblad van het Noorden van 15-12-2017: De voedselbanken worden minder streng. Meer minima komen in aanmerking voor een pakket. Sommige voedselbanken lopen tegen hun grenzen aan. Afgelopen jaar ging het maximale bedrag dat een alleenstaande te besteden mag hebben om...

Werk moet lonen! Reactie van LCR op regeerakkoord

De LCR (Landelijke Cliëntenraad): Dit kabinet zet in op ‘iedereen gaat vooruit’. Een mooi streven, maar de LCR constateert dat sommige groepen er niet beter op worden. Dat geldt voor alle wajongers met arbeidsvermogen ook voor de werkende Wajongers. De LCR is...

Bijstandsnormen vanaf januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe bijstandsnormen (normen Participatiewet). In bijgaand overzicht (als pdf te downloaden) staan de nieuwe bedragen. Bijstandsnormen januari 2018  

Tips voor de smalle beurs – in Stad.

Ruwweg om het half jaar brengt de MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening) een brochure uit met heel veel informatie over geldzaken: "Tips voor de smalle beurs". Via de onderstaande link komt u op een pagina waar de brochure (als pdf) te downloaden is. Voor...

OM eist werk- en celstraf voor uitkeringsfraude in Hoogezand

Van dvhn.nl (Dagblad van het Noorden) van 7 december 2017: Handel drijven terwijl je een uitkering hebt. Dit mag, wanneer je deze extra inkomsten opgeeft aan de uitkeringsinstantie. Een 33-jarige man uit Hoogezand deed dit niet. Dan is er sprake van uitkeringsfraude,...

Flinke bonus voor bijstandsontvanger met werk in Zutphen

Uit De Stentor van 7 november 2017: Bijstandsgerechtigden die een nieuwe baan vinden en daarom geen bijstandsuitkering meer nodig hebben krijgen in Zutphen voortaan een flinke bonus. De activeringssubsidie wordt per persoon verhoogd van 600 euro naar het wettelijk...

Einde van aanvullende zorgverzekering dreigt

Van volkskrant.nl van 5 december 2017: Einde van aanvullende zorgverzekering dreigt: verzekeraars verdienen er niet genoeg meer aan De aanvullende ziektekostenverzekeringen voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut dreigen zo verlieslatend te worden dat ze op...

Amsterdam mag doorgaan met eigen bijstandsproef

Van NU.nl van 2 december 2017: De gemeente Amsterdam mag doorgaan met zijn eigen proef waarbij mensen met een bijstandsuitkering meer of juist minder begeleiding krijgen en 200 euro per maand mogen bijverdienen. De hoofdstad wil weten of mensen zo sneller werk vinden....

‘U moet beter uw best doen om werk te vinden’

Kop van het artikel in het Algemeen Dagblad van 24 juli 2017: (een oudje maar 'bejegening' is wel een van de hoofdonderwerpen van de Cliëntenraad Groningen) Klanten van de sociale dienst voor Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) in Soest worden niet altijd even beleefd...

Laaggeletterden dieper in het rood

Uit het Dagblad van het Noorden van 13 november 2017:   Mensen met schulden begrijpen vaak maar weinig van de ingewikkelde brieven die schuldeisers hun sturen. Doordat ze moeite hebben met lezen raken ze nog dieper in de problemen. Mensen met problematische...

De Participatiewet over de Oldambt-aanpak

In het artikel in het Dagblad van het Noorden over het bijverdienen van minima in de gemeente Oldambt, is sprake van een aanpassing van de Participatiewet waarin deze mogelijkheid staat vermeld. Voor de liefhebbers staat onderaan de link naar de Participatiewet. De...

Bijstandsuitkering kwijt door pinpas van demente moeder

Vanavond besteedde Radar aandacht aan een zaak waarin een mevrouw uit Utrecht een schuld van € 30.000 heeft gekregen omdat ze een paar jaar uitkering moet terugbetalen plus een forse boete. Werk en Inkomen Lekstroom - die de Participatiewet uitvoert voor 5 Utrechtse...

Bijstand en handelen op Marktplaats: een praktijksituatie

Algemeen Dagblad (23-11-2017): 153.000 euro boete voor Marktplaatshandel naast uitkering videoEen Eindhovens echtpaar verkocht jarenlang op grote schaal spullen via Marktplaats, terwijl het leefde van een bijstandsuitkering. Het stel is vrijgesproken van...

Wat vindt de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 3

Een van de laatste daden van staatssecretaris Klijnsma uit het vorige kabinet, was het uitbrengen van een Kamerbrief over Flextensie. In deze brief  worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat ze naar dit instrument heeft laten doen. Naast voor- en...

Wajongers in actie

Van RTV Noord van vandaag: Wajongers met symbolisch lege portemonnee op weg naar de Tweede Kamer Een aantal Wajongers biedt vanmiddag samen met vakbond FNV een symbolische lege portemonnee aan leden van Tweede Kamer aan. Ze doen dat om de korting op hun uitkering...

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Nieuws van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) LCR biedt hulp aan bij optuigen onafhankelijke cliëntondersteuning In het Regeerakkoord staat onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet genoemd en daar is de Landelijke Cliëntenraad (LCR) erg blij mee. Bezorgd is de LCR...

Geschilbeslechting sociaal domein

Nieuws van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) Geschilbeslechting sociaal domein kan goed uitpakken als… Een cliënt van de gemeente krijgt een beschikking over het aantal uren hulp dat hij kan verwachten. Daar is de cliënt het mee eens. Een zorgaanbieder komt de hulp...

Wat vind de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 2

De notitie van de Cliëntenraad over Flextensie zoals die in deel 1 staat, is gebaseerd op een eerdere versie. Begin maart is onder de titel 'Flextensie, een eerste indruk' een eerste versie verschenen. Daarin staan onze kanttekeningen al vermeld. Flextensie een eerste...

Privacywaakhond tikt UWV op de vingers

Op NU.NL van 14 november:   Het UWV overtreedt de wet door onzorgvuldig om te springen met gezondheidsgegevens. De instantie krijgt een tik op de vingers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacywaakhond. De AP meldt dinsdag na onderzoek dat...

Wat vind de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 1

Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad zich gebogen over het 'instrument' flextensie. Een nieuw integratiemiddel waarin een bureau - Flextensie genaamd - een methode heeft ontwikkeld waarin vooral de bureaucratie rond tijdelijk werk en het (steeds weer) aanvragen...

‘Buddy’ helpt werkzoekenden Delfzijl aan betaald werk

Van de site van het Dagblad van het Noorden (13-11-2017):   Vrijwel alle werkzoekenden uit Delfzijl die het afgelopen jaar zijn begeleid door een ‘buddy’ uit het bedrijfsleven, hebben nu een betaald werk of een baan in zicht. Van de 23 deelnemers hebben er tot...

Sinterklaasshow voor Stadjerspaskinderen

Persbericht van de gemeente van 10 november: Sinterklaasshow voor Stadjerspaskinderen Gepubliceerd: 10 november 2017Laatst bijgewerkt: 10 november 2017 Alle kinderen van ouders met een Stadjerspas zijn van harte welkom om de Super Sinterklaasshow in de Stadsschouwburg...

“Veel belangstelling voor bijstand op maat”

Het persbericht van de gemeente van 6 november 2017 over het experiment 'Bijstand op Maat: Veel belangstelling voor Bijstand op Maat Gepubliceerd: 06 november 2017Laatst bijgewerkt: 06 november 2017   Ruim 850 aanmeldingen uit Groningen en Ten Boer. Met ruim 850...

FNV-reactie op BUIG brief

De FNV heeft ons een reactie gestuurd naar aanleiding van een financiële tegenvaller op de begroting voor het uitkeringsbeleid. Als oorzaken werden onder andere genoemd het tegenvallen van de gelden, die de gemeente zou krijgen uit het Rijksbudget BUIG en de extra...

Stand van zaken Monitor Sociaal Domein

Op 25 juli 2017 heeft de gemeenteraad ons bericht over de Stand van zaken van de Monitor Sociaal Domein, en het verdere proces in 2017.  Meer informatie kunt u vinden in het document dat via de volgende link te bekijken is:  Stand van zaken Monitor Sociaal Domein

Meer bijverdienen in de bijstand? Het mag in Groningen

Meer bijverdienen in de bijstand? Het mag in Groningen Een bijstandsuitkering én de vrijheid om bij te verdienen. Voor honderden Groningers kan het waarheid worden. De gemeente doet een groot experiment, samen met de Rijksuniversiteit. Roelof van Dalen Bijna...

Bijstand op Maat

Bijstand op maat De gemeente Groningen start in 2017 samen met de gemeente Ten Boer het project Bijstand op maat. Het project loopt tot en met 2019. De beide gemeenten onderzoeken of mensen in de bijstand eerder een baan vinden als ze zelf meer de regie krijgen....

Project “Uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering”

Op ons verzoek heeft Mw. J. Boersma, Projectleider Armoedebeleid gemeente Groningen, een update gegeven over het project uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering. Klik voor meer informatie op de onderstaande link: Project Uitstroom wanbetalersregeling...

De Cliëntenraad Groningen is doorlopend op zoek naar nieuwe leden

Uiterlijk 1 januari 2021 moet de (nieuwe) gemeente Groningen een nieuwe regeling hebben voor de huidige (4) adviesraden: De beide brede adviesraden van Haren en Ten Boer en de beide raden van Groningen, Stadadviseert en de Cliëntenraad. Tot die tijd is het niet zinvol...

Parttime ondernemen in de bijstand

Zie voor meer informatie over Parttime ondernemen in de Bijstand in de Gemeente Groningen: Parttime ondernemen in de bijstand   Volgens Divosa is parttime ondernemerschap kansen bieden aan zowel participatiewetgerechtigden als gemeenten. Voor...

Ook Gemeente én Cliëntenraad Deventer gaan experimenteren

Meer vrijheid Participatiewet, minder regels voor bijstandsgerechtigden. Meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren binnen de Participatiewet om mensen beter te ondersteunen. Dat kan sinds 1 maart 2017. Ook de gemeente Deventer (in samenwerking met de...

RTVNoord: WIJ Groningen heeft sinds 1 juli 2017 nieuwe directeur.

Via RTVNoord vernamen wij dat Mirjam Kuin directeur wordt van de Stichting WIJ Groningen. Ze begint op 1 juli 2017 Onder WIJ Groningen, wat vanaf januari 2018 zelfstandig operationeel moet zijn, vallen de 11 WIJ-teams in Groningen, die verantwoordelijk zijn voor zorg...

#Radar Extra: kans op werk: 3 procent (tweeluik)

  'Ze' sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Biedt een basisinkomen wellicht de oplossing? Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw Radar Extra-tweeluik vanaf maandag 22 mei 2017 de gevolgen van een...

VVD Amsterdam constateert grote wig tussen wwb en werk

Op "Bijstand levert 750 euro meer op" stelt de Telegraaf dat er een te grote wig aan het ontstaan is, om weer vanuit een uitkering te gaan werken. Wat vindt je ervan? Is het logisch, kan er wat aan veranderd worden? Door het ook voor mensen met een minimumloon te...

Stadjerspasaanbiedingen

De Stadjerspasaanbiedingen vindt u op de website van de Stadjerspas   Uitleg over de stadjerspas kunt u vinden via de volgende link: https://stadjerspas.nl/pagina/uitleg

In 2017 geen huurverhoging voor sociale huurwoningen Lefier

Volgens bestuurder Lex de Boer is dit mogelijk, omdat investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud dit jaar gerealiseerd kunnen worden zonder de huren te verhogen. De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfs onroerend goed...

Meer experimenteerruimte voor “Bijstand op maat”

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Daardoor kunnen maximaal 25 gemeenten pilots met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden uit voeren. Tegelijkertijd kadert het besluit de mogelijkheden voor gemeenten verder in....

De Huismeesters beperkt huurverhoging

De Huismeesters wil de huurprijs voor haar bewoners zo laag mogelijk houden. En tegelijk wel geld hebben om optimaal onderhoud aan woningen te blijven uitvoeren. In goed overleg met de Huurdersraad is besloten om de huren voor zittende huurders te verhogen met het...

Veel huurders hebben problemen met betalen huur

Honderdduizenden huurders hebben veel moeite rond te komen. Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden hun maandelijkse woonlasten en kosten van het levensonderhoud te betalen, had ruim de helft in 2015 nog steeds betalingsachterstanden. Dat blijkt uit cijfers...

Bijstandsdichtheid in grote gemeenten blijft stijgen

Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in 2016 voor het achtste jaar op rij, maar dat komt vooral door statushouders. Dat blijkt uit jaarcijfers van het CBS. De bijstandsdichtheid in grote steden is halverwege 2016 het grootst in Rotterdam en Leeuwarden. Eind...

Tweede Kamer stemt in met verdringingstoets

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een verdringingstoets op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe toets moet voorkomen dat gemeenten bijstandontvangers inzetten voor reguliere banen. De initiatiefwet van SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil zo verhinderen dat...

Meer ondernemers in de bijstand

  "Vanaf 2013 daalde het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers gestaag”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK, "maar nu blijkt dat niet alle zzp’ers profiteren van de economische opleving." Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap wellicht...

Salarissen ambtenaren bij gemeenten (Update)

Voor meer informatie over de salarissen van ambtenaren bij gemeenten per 01-01-2017 kunt u kijken op: http://ambtenarensalaris.nl/gemeente/ Volgens Binnenlands Bestuur is het salaris van een ambtenaar werkzaam bij een grote gemeente 3.235 euro. Het gemiddeld bruto...

Toename WWB uitkeringen tussen 2011 en 2015

Mensen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering vormen het grootste aandeel in de lage inkomensgroepen. Hoe ziet de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen in de afgelopen jaren er uit in de provincie Groningen, naar leefvorm? Sociaal Plan Bureau Groningen...

Verstrikt in de schulden en de regels

De meerderheid van de mensen met problematische schulden wordt door de gemeente niet bereikt alduis Trouw en krijgt geen hulp. De hulpverlening is te traag en te complex. Als regels niet eenvoudiger worden, lukt het niet om het aantal mensen met chronisch geldgebrek...

Woont u veilig?

Op www.overstroomik.nl kunt u kijken of u veilig woont, de website is onderdeel van de campagne om mensen bewust te maken van wat er allemaal wordt gedaan om ons tegen water te beschermen en waar ondanks dat, toch nog risico's kunnen optreden. Vul u postcode in en u...

Premie ziektekostenverzekering 2017

Op deze pagina kunt u snel en zonder gegevens in te vullen een overzicht vinden van de premies voor de ziektekostenverzekering in 2017. Voorzover ze bekend zijn. De bedragen worden per jaar vermeld. Wilt u weten wat u per maand betaalt dan deelt u deelt u het bedrag...

Wordt géén ‘Geldezel’!

  Geldezels zijn mensen die hun bankrekeningen tijdelijk afstaan. Daarop stortten slachtoffers dan bijvoorbeeld hun geldbedragen voor concertkaarten en toegangsbewijzen, die via Marktplaats worden gekocht. De goederen werden nooit geleverd. De Geldezel moet...

Visie inkomsten dienstverlening “Een vertrouwd gezicht”

Bijgaand een verslag van de leden van de raad van de Gemeente Groningen op de "Visie Inkomsten dienstverlening "Een vertrouwd gezicht' 2016-2018"   Zie voor meer informatie: Visie Inkomstendienstverleningen 2016-2018 - Een vertrouwd gezicht-

Zorgpremie 2017 waarschijnlijk fors hoger

RTLNIEUWS meldde deze ochtend dat de zorgpremie volgend jaar flink gaat stijgen. Ze basseerd dat op de bekendmaking van de premie van zorgverzekeraar DSW. Die komt traditiegetrouw als eerste naar buiten met de premie voor de basisverzekering. En in verkiezingsjaar...

CEO Menzis: ‘Stop, zorgtoeslag’, september 2016

Ruben Wenselaar, ceo bij Menzis, kijkt liever naar afschaffing van de zorgtoeslag, die door de miljoenen ontvangers niet altijd wordt gebruikt voor zorgkosten. " Schaf je die af, dan ben je direct van die ingewikkelde regeling af. Geld dat vrijkomt verwerk je in...

De eerste geldautomaat in Nederland op 15 september 1976

  Aan de eerste van Swindenstraat en het Surinameplein, daar trof je hem veertig jaar geleden voor het eerst aan. De Amsterdamse Gemeentegiro geldautomaat aka betaalautomaat. Hoewel in NewYork de eerste pogingen met betaalautomaten, zonder succes, in 1939 waren,...

Gemeentelijke vergoeding voor laptop brugklassers 2017

  Vanaf 1 september kunnen ouders met een minimuminkomen bij de gemeente een tegemoetkoming voor een laptop aanvragen voor hun kind dat dit schooljaar voor het eerst naar vmbo, havo of vwo gaat. Deze vergoeding bedraagt maximaal 350 euro per kind en kan...

Terugkijken op een jaar lang een basisinkomen

Frans Kerver, is de eerste Nederlander met een basisinkomen. Hij gaf in die periode bekendheid aan het project door interviews in tientallen internationale kranten uit onder andere Amerika, Frankrijk en Italië. En een tweede basisinkomen werd verstrekt. Intussen wordt...

Overleg tussen Clientenraad en Gemeenteraad

Na de zomer staat een nieuw overleg in de planning tussen enerzijds de Clientenraad Groningen en anderzijds de leden van de gemeenteraad in Groningen. Heeft u daarin een bijdrage dan horen wij die graag, eventueel wordt deze dan meegenomen in het overleg!   Via...

Open brief van vier wethouders aan Klijnsma

De Utrechtse Internet Courant (DUIC) meldt dat Wethouder Victor Everhardt (Utrecht), Wethouder Mattias Gijsbertsen (Groningen), Wethouder Erik de Ridder (Tilburg) en Wethouder Dennis Gudden (Wageningen) in een gezamenlijke brief staatssecretaris Jetta Klijnsma...

Klijnsma wil beschut werk verplicht stellen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten verplicht mensen met een arbeidsbeperking aan een zogeheten beschutte werkplek moeten helpen. Klijnsma doet dat nadat uit onderzoek van de...

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald

Indien u een P-wet (Bijstands-) uitkering ontvangt heeft u waarschijnlijk recht op vakantiegeld. Dat wordt tussen 1 en 10 juni uitbetaald. Hoeveel en wanneer u het ontvangt af van de duur van uw uitkering, en of er openstaande schulden bij bijvoorbeeld een deurwaarder...

‘Minimapolis duurder dan gewone zorgverzekering’

De collectieve gemeentelijke polissen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen, maar gezonde minima zijn vaak duurder uit dan bij een normale zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC)  over het afgelopen jaar. De...

Rapport van de Rekenkamercommissie 2016

De Cliëntenraad is zeer blij met het rapport van de Rekenkamercommissie. In grote lijnen komen de adviezen die we in het kader van het Armoedebeleid de laatste jaren aan het college hebben gegeven terug in het Eindrapport van de Rekenkamercommissie (RKC). Zowel wat...

Tegenprestatie uitkering verschilt van plaats tot plaats

Update: artikel van het College voor de Rechten van Mensen, laatst aangepast op 26-01-2016: Tegenprestatie voor de bijstand   Tegenprestatie per gemeente: Rotterdam: vraagt al langer een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden, die moet bestaan uit...

‘Mensen zijn kapot gepamperd’ – Gratis winkelen

bron : Volkskrant.nl Zie verder: http://www.swing-market.nl/ In de Swingmarket in Rotterdam kunnen minima  gratis winkelen. Maar eerst moeten ze aantonen dat hun leefgeld minimaal is. 'En dat dure Ziggo-abonnement telt niet mee.' Het aantal huishoudens in Nederland...

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (update)

De Nationale ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van burgers met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ombudsman 'Ik maak mij zorgen over hoge eisen die veel gemeenten stellen aan hulpzoekers; over het beperkte aanbod van schuldhulp, over de...

Amsterdam kiest voor proef repressieve vrije bijstand

Onderzoek van universiteiten in Amsterdam wijst uit dat de huidige bijstand mensen niet aan werk helpt. Het loslaten van regels en controles en het toestaan van meer bijverdiensten naast hun bijstand, zorgt ervoor dat mensen sneller aan werk komen. Uiteindelijk...

Help armoede de provincie Groningen uit (update)

Een betoog van wethouder van sociale zaken Annalies Usmany van Appingedam. Bestuurlijk actief bij de Volkskredietbank Noordoost-Groningen (VKB). Om te beginnen zijn de grootste schuldeisers zorgverzekeraars, belastingdienst en energieleveranciers, na de verhuurders....

Opleidingsvergoeding tot helderzienden door UWV (update)

Over dit onderwerp zijn op 14-09-2015 kamervragen gesteld: beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-uwv-schoolt-werklozen-om-tot-helderzienden   Op kosten van het UWV hebben zeven werkzoekenden zich laten opleiden tot spiritueel belconsulent en hypnotiseur. Dat...

Ervaring met werkervaringsplaatsen (Update)

Als u een melding wilt doen van misbruik bij een stage of werkervaringsplaats, dan kunt u gebruik maken van de volgende website: https://meldpuntstagemisbruik.nl/ Zelfs RTLNIEUWS valt het op, werkgeversverbond VNO/NCW ziet het verschijnsel niet als probleem. Bij het...

Een belastingtarief van om en nabij de 100 procent ?

Wie vanuit een bijstandsuitkering inkomsten ontvangt door (éénmalig) werk, moet iedere verdiende euro terugbetalen door korting op zijn uitkering. Bij nog meer verdienen kan het recht op toeslagen en andere regelingen verdwijnen. Dit betekent dat deze nieuwe...