De gezamenlijke adviesraden (de adviesraden van Haren en Ten Boer, plus Stadadviseert en de Cliëntenraad hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het college.

De brief begint met:

Het college vraagt in een raadsbrief toestemming voor tijdelijke extra personeelsuitbreiding voor versnelling van de transformatie sociaal domein en het beter in controle krijgen van de uitgaven op dit terrein.

Verbazingwekkend dat u de Stadadviseert en de andere adviesraden sociaal domein in het geheel niet geconsulteerd heeft over dit voorstel.

Na de huishoudelijke hulp is dit het volgende belangwekkende onderwerp waarbij dit niet is gebeurd.

De hele brief is bijgevoegd.