Uit het Dagblad van het Noorden van 13 november 2017:

 

Mensen met schulden begrijpen vaak maar weinig van de ingewikkelde brieven die schuldeisers hun sturen. Doordat ze moeite hebben met lezen raken ze nog dieper in de problemen.

Mensen met problematische schulden laten vaak hun post ongeopend of beantwoorden mails niet. Struisvogelpolitiek, zo wordt vaak gedacht. Schuldenaren hebben geen zin in het zoveelste nare bericht en steken hun kop in het zand.

Taaltest

Maar bij Kredietbank Nederland en incassobureau en gerechtsdeurwaarder Syncasso vermoeden ze dat er ook een ander probleem speelt: mensen snappen niet wat er staat en reageren dus niet. Met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen ze achterhalen hoeveel laaggeletterden er in hun bestanden voorkomen. Voor dit onderzoek leggen zo’n 750 schuldenaren de Taalmeter af. Dit is een taaltest van de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid vast te stellen.

Inmiddels is meer dan de helft van de onderzoeken afgenomen en de eerste resultaten zijn zorgwekkend. Ongeveer de helft van de geteste schuldenaren kwam als laaggeletterd uit de bus. Onder de hele Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 1 op 6. ,,We vermoedden al dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn onder schuldenaren, maar het verbaast me dat het percentage zó hoog is”, zegt directeur Carry de Niet van Kredietbank Nederland.

De nieuwe cijfers zijn van groot belang voor alle partijen die te maken hebben met schuldenaren. Wanneer zoveel mensen met schulden moeite hebben met lezen en schreven, is het slim ze anders te benaderen. ,,In de schuldhulp wordt veel nagedacht over het gebruik van eenvoudiger taal in brieven en mails. Maar als iemand nauwelijks kan lezen, is dat niet voldoende”, zegt onderzoeker Martijn Keizer van de RUG.

Nieuwe blik

Het onderzoek van de RUG werpt ook een nieuwe blik op het ontstaan van schulden. Wie het lastig vindt te lezen, laat eerder een envelop van de Belastingdienst of bank ongeopend. En heeft een laaggeletterde eenmaal een schuld, dan begrijpt hij vaak niet wat hij moet doen.

,,Als deze uitkomst blijft staan, dan moet je concluderen dat de politiek te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers”, stelt Carry de Niet van de Kredietbank. Schuldenaren die onvoldoende scoren op de Taalmeter, krijgen nu al een taalcursus aangeboden. Maar als het aan haar ligt, blijft het daar niet bij. ,,Misschien moet je wel accepteren dat een deel van de bevolking permanent onder een lichte vorm van inkomensbeheer moet komen te staan, omdat deze groep niet over de vaardigheden beschikt het zelf te doen.”