Volgens OOG radio en televisie is de Tegenprestatieregeling in Groningen niet op orde. Er wordt van mensen met een uitkering te weinig een tegenprestatie geëist. Bovendien ontbreekt een bepaling die de mogelijkheid biedt een maatregel op te leggen als een deelnemer weigert mee te werken aan een verplicht opgelegde tegenprestatie.

Het Stadsbestuur heeft gereageerd dat Groningen nog druk bezig is om dit in een verordening te regelen. De verordening sluit volgens het college niet uit dat er een tegenprestatie kan worden opgelegd. Het beleid is dat iedereen zijn best doet om te leren of aan het werk te komen en dat een verplichte tegenprestatie dan niet aan de orde is.

Zie voor de huidige verordening: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Groningen%20(Gr)/375669/375669_1.html

Reageren kan bij OOGTV.NL