De drie adviesraden op het gebied van vooral de zorg van de ‘oude’ gemeentes hebben samen een advies uitgebracht. In dit advies gaan ze in op de snelheid waarmee de nieuwe gemeente Groningen allerlei regelingen rond met name de WMO wil samenvoegen tot één nieuwe regeling. Voor deze zogenaamde harmonisatie staat een periode van maximaal twee jaar na de fusie. Mede door bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren, zijn deze regelingen in snel tempo vastgesteld zodat ze komende jaar al kunnen ingaan.

Bij een deel van de in het advies genoemde punten is ook de Cliëntenraad betrokken.