Van lc.nl van 13 juni 2019

De gemeente Leeuwarden neemt de behandeling van verzoeken om kwijtschelding van haar heffingen weer in eigen hand.

Het Noordelijk Belastingkantoor (een organisatie van drie waterschappen en de gemeente Groningen) levert niet de verhoopte dienstverlening.

De afgelopen twee jaar ging de afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen bij het NBK zeer traag. Hierover kwamen veel klachten binnen. Voor de gemeente leverde het onvoorzien meerwerk op. Ook nu is de dienstverlening nog niet op peil, aldus b. en w. in een brief aan de gemeenteraad.

Het college wil dat Leeuwarden de kwijtscheldingen vanaf 1 januari weer zelf ter hand neem. Burgers weten dan sneller waar ze aan toe zijn, is de verwachting. Er is ook een nadeel: ze moeten voor kwijtschelding van waterschapsheffingen nog wel door de NBK-molen.