De Cliëntenraad Groningen heeft 11 december 2015 een antwoord mogen ontvangen op een brief van 9 november 2015.

Hierin wordt goed nieuws gemeld. Namelijk dat de compensatieregeling verplicht eigen risico (375 Euro) (meerkostenregeling) ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten wordt uitgebreid in 2015 met 140 euro in december 2015. In het totaal is dan 400 euro uitbetaald als compensatie in 2015 voor het eigen risico.

In 2016 wordt het bedrag van het eigen risico óók volledig vergoed.

Brief B & W Groningen