Goed nieuws! Voor het eerst sinds eind 2008 stijgt het aantal bijstandsgerechtigden niet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op dit moment leven 442.000 Nederlanders van de bijstand. Dat is evenveel als een halfjaar geleden. Het afgelopen halfjaar was er wel een verandering in de groep mensen die bijstand krijgt. Het aantal 45-plussers met bijstand steeg met 3000. Het aantal mensen onder de 45 daalde juist met 3000.

René Paas, voorzitter van Divosa, “ik denk niet dat (het aantal mensen in)de bijstand de komende jaren heel snel gaat dalen.” Want als de economie weer begint te groeien, legt Paas uit, leidt dit nooit meteen tot een afname van het aantal bijstandsgerechtigden. “Mensen in de bijstand hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan mensen die net van school komen of mensen die nog maar net in de ww zitten. En er is heel veel concurrentie. Er zijn nieuwe mensen die zien dat het beter gaat en die zich ook melden op de arbeidsmarkt. Er zijn ouderen die langer doorwerken.”

Vooral voor de 45-plussers in de bijstand heeft Paas er naar eigen zeggen een “hard hoofd in” dat zij snel aan het werk zullen komen. In 2008 kregen 304.000 mensen een bijstandsuitkering. Sindsdien zijn er 138.000 bijstandsgerechtigden bijgekomen. Dat is een stijging van 45 procent.

 

bron: BNR Radio