Het nieuwe wetsvoorstel “Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen” is op 6 december 2016 aangenomen. Hierin is geregeld dat in art. 37 van de Gerechtsdeurwaarderswet in lid 3 de volgende bepaling wordt opgenomen:

“Voordat een tegen een gerechtsdeurwaarder gerezen bezwaar in behandeling wordt genomen op grond van een bij de kamer ingediende klacht, heft de secretaris van de kamer voor gerechtsdeurwaarders een griffierecht van € 50. Het griffierecht komt ten bate van de kamer voor gerechtsdeurwaarders.”

Zie voor meer informatie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34145_wet_doorberekening_kosten

In de ogen van de gedupeerde die een klacht indient gaat het om ernstige kwesties die diep ingrijpen in hun dagelijks leven.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden is verbaasd over dit wetsvoorstel. Ze zijn verbaasd omdat juist burgers met financiële problemen met deurwaarders te maken krijgen. Zij worden dan voor de keus gesteld: boodschappen doen voor meer dan een week of een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is óók tegen invoering van het griffierecht. “Het is beter dat de klager zijn klacht bij de tuchtrechter deponeert dan dat hij de gerechtsdeurwaarder of diens medewerkers te lijf gaat.”

In de ogen van de gedupeerde die een klacht indient gaat het om ernstige kwesties die diep ingrijpen in hun dagelijks leven. Vanuit onwetendheid belanden de klachten vaak bij de verkeerde instantie. De deurwaarder handelt het ene moment als gemachtigde van de schuldeiser, maar op het andere moment als openbaar ambtenaar. De keuze om een ambtshandeling te verrichten ligt bij de schuldeiser. In principe moet de deurwaarder die uitvoeren (ministerieplicht). Voor de burger is dat een onoverzichtelijke situatie, waar nu dus ook nog eens de 50 euro kosten bijkomt voor het indienen van een klacht.

De Raad van State vindt dat er wel een uitzonderingsregeling moet zijn. Zeker bij klachten tegen deurwaarders gaat het relatief vaak om minder draagkrachtige mensen.

Bron : Schuldinfo.nl