Van dvhn.nl van 6 februari 2018.

Bewindvoerders beschuldigen de gemeente Groningen ervan hun broodwinning af te pakken en sluiten juridische stappen niet uit.

De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij particuliere bureaus onder bewind staan. Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan, krijgen zij de kosten vanuit de bijzondere bijstand vergoed. ,,Dit is oneerlijke concurrentie en bovendien tegen de wet’’, zegt vicevoorzitter Sjon Reimink van het Landelijk overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM). De koepelorganisatie schreef daarom een brandbrief aan het college met het dringende verzoek deze maatregel terug te draaien.

De gemeente betaalde in 2016 drie miljoen euro. Daarvan ging bijna 2,5 miljoen op aan commerciële bewindvoerders. Het college wil in drie jaar tijd in totaal 1800 Stadjers voor de keus stellen: overstappen of na zes maanden geen bijzondere bijstand meer.

Verbijsterend

LOBCM vindt het verbijsterend dat de gemeente dit zonder overleg met de brancheverenigingen besluit. ‘Door uw beleid worden mensen met een laag inkomen gedwongen om diensten van de Groninger Kredietbank af te nemen. Er is dus sprake van gedwongen winkelnering’. Reimink: ,,Bovendien werkt de gemeente met een voorsprong, want ze maakt bij de benadering van onze cliënten gebruik van de gemeentelijke administratie.’’

‘Langere wachttijden bij gemeente’

De bewindvoerders voorspellen dat Stadjers slechter af zijn. LOCBM: ‘Een bijkomend iets is ook nog dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening van overheidszijde niet zelden nogal te wensen overlaat. Lange wachttijden, ontoereikende zorg …. Sterker nog, overheden zijn daarmee zelfs niet zelden veroorzaker of medeveroorzaker van de schuldenproblematiek.’

Inwoners die bijvoorbeeld vanwege een verslaving of psychische problemen niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen, kunnen de rechtbank vragen een bewindvoerder te benoemen. De gemeente vergoedt deze kosten indien zij niet meer dan 120 procent van het bijstandsniveau verdienen. Maar het aantal burgers in beschermingsbewind blijft stijgen, zowel in Groningen als landelijk.