Naar aanleiding van een advies van de Cliëntenraad Werk & Inkomen vermeldt de gemeente Groningen het beleid voor vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand op de website. Liever nog had de Cliëntenraad gezien dat dit regelmatig via een voorlichtingscampagne aan alle bijstandsontvangers zou worden toegezonden, maar openbaring is een eerste goede stap.

De regels voor vrijstelling in Groningen gaan verder en zijn ruimer dan de bedragen die in de (landelijke) discussie worden genoemd. Veel gemeenten hanteren – in aanloop naar landelijke wetgeving – een grens van € 1.000 of € 1.200 per jaar, gemiddeld hooguit € 100 per maand.

Groningen hanteert voor periodieke giften (zoals de ‘maandelijkse boodschappen’) een grens van 15% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) die voor iemand geldt.

Het beleid is te vinden in de  “BELEIDSREGELS ALGEMENE EN BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ EN Bbz 2004”.

In artikel 3.3. Giften lid 2 staat:

Periodieke giften worden niet tot de middelen van belanghebbende gerekend zolang ze lager zijn dan 15% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld.

Voor alleenstaanden is de grens waar beneden vrijstelling geldt maandelijks ongeveer € 160; voor gezinnen ongeveer € 230 (bijstandsnorm januari 2021, inclusief vakantiegeld).

Naast een hogere vrijstelling geeft deze regeling ook veel meer maatwerk plus het feit dat dit geïndexeerd wordt bij aanpassing van de bijstandsnorm.

Met deze regeling wordt ook het onderscheid tussen mensen die wekelijks boodschappen via de voedselbank ontvangen en mensen die dat van familie of anderen krijgen, teniet gedaan.

Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen

Info@clientenraadgroningen.nl