Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad.

In de overgangsfase bestaat de Cliëntenraad uit de leden van de ‘oude’ raad voor zover ze dat willen. Dat zijn zeven mensen, te weten Hans Alderkamp (tevens voorzitter a.i.), Klaas Kruizinga, Fleur Nagel, Sjoerd Otter, Wim Spiering, John Veldman en Martine Voorthuis.

Inmiddels is een procedure voor de functie van onafhankelijk voorzitter gestart. Vervolgens wordt een procedure gestart voor het werven van (nieuwe) leden.

(8 februari 2021)