De Cliëntenraad bestaat uit de leden:

Rita Warmerdam (voorzitter)

Hans Alderkamp

Evelien Bernabela

 Ellen de Boer

 Klaas Kruizinga

 

 

 

(jan. 2022)

 

 

 

 Fleur Nagel

 Wim Spiering

 Rudy Vane

 Ike Wagenaar

Anita Westerhof