Als reactie op het voorstel van het college van B&W over de “Harmonisatie re-integratie Participatiewet 2020” heeft de Cliëntenraad een brief aan alle raadsfracties gestuurd waarin vooral wordt ingegaan op “Schakelkans”, de opvolger van “Flextensie”.

Geachte raadsleden,

In de meningsvormende bijeenkomst van 30 september staat de Harmonisatie re-integratie verordening Participatiewet 2020 op de agenda.

Aangezien we tijdens een meningsvormende bijeenkomst als potentiële inspreker slechts drie minuten hebben en er geen ruimte hebben met u in debat te gaan, geven we hierbij een korte toelichting op ons advies.

Over ons advies:

De Cliëntenraad steunt van harte het collegeakkoord waarin de mens centraal staat. Bij de voorliggende harmonisatie re-integratieverordening Participatiewet 2020 hebben we hier enige vraagtekens bij.

Mensen die onder de participatiewet vallen hebben recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hiervan vinden we in de verordening niets van terug.

Mensen die onder de Participatiewet vallen hebben recht om op een beslissing van de gemeente bezwaar aan te tekenen. Hiervan zien we geen duidelijke omschrijving in de verordening terug.

Alle mensen die onder de Participatiewet vallen worden permanent gewezen op hun plichten. Wij vinden dat mensen, die de verordening raadplegen, ook gewezen moeten worden op hun rechten. Wij vinden en verwachten dan ook dat een verordening in de gemeente Groningen hieraan voldoet.

Over Schakelkans:

Het programma ‘Schakelkans’ dat het college per verordening wil vastleggen, staat als vervolg van ‘Flextensie’ vanaf de eerste minuut ter discussie, aangezien deelnemers rechteloos aan werkgevers ter beschikking worden gesteld. In eerdere adviezen hebben we daar al op gewezen. ‘Schakelkans’ is nog lucratiever voor de gemeente dan ‘Flextensie’ waardoor de druk op deelnemers om hier aan deel te nemen nog groter wordt en de ‘vrijwilligheid’ nog meer onder druk komt te staan. In de bijlage wordt dit aspect nader toegelicht.

We adviseren dan ook met klem tegen het opnemen van ‘Schakelkans’ als re-integratieinstrument.

Met vriendelijke groet,

Hans Alderkamp

Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen