Update: artikel van het College voor de Rechten van Mensen, laatst aangepast op 26-01-2016:

Tegenprestatie voor de bijstand

 

Tegenprestatie per gemeente:

 • Rotterdam: vraagt al langer een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden, die moet bestaan uit maatschappelijk nuttige werkzaamheden voor 20 uur per week of naar vermogen zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, taal- of beweegtraining.
 • Utrecht: wij zullen klanten stimuleren op één of andere wijze een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij zullen het uitvoeren van de tegenprestatie niet verplichten.
 • Eindhoven: we leggen geen tegenprestatie op, maar vragen van bijstandsgerechtigden maximale inspanning om uitkeringsonafhankelijk te worden.
 • Tilburg: maatschappelijk nuttige activiteiten, veelal in de vorm van vrijwilligerswerk.
 • Groningen: het college is niet voornemens een tegenprestatie te gaan vragen. De gedachte daarbij is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en daarom zoiets niet opgelegd hoeven te krijgen.
 • Breda: voorlezen op scholen, bezoek aan eenzame ouderen, boodschappen halen voor WMO-cliënten, helpen in kerk, moskee of synagoge.
 • Enschede: de tegenprestatie bestaat uit onbeloonde en maatschappelijk nuttige werkzaamheden die beperkt zijn in omvang (maximaal 24 uur per week) en duur (maximaal een half jaar), bijvoorbeeld bij (sport)verenigingen en culturele instellingen.
 • Apeldoorn: individueel maatwerk. Klanten kunnen zelf met een voorstel komen of de gemeente doet een voorstel omdat ze van mening is dat een bepaalde activiteit kan bijdragen aan het vergroten van de kans op meedoen.
 • Arnhem: dat is aan de betrokkene zelf, het kan bijvoorbeeld een vorm van vrijwilligerswerk zijn. We gaan als gemeente niet actief werk aanbieden dat als tegenprestatie moet worden gedaan.
 • Zaanstad: het gaat om additionele werkzaamheden waarbij we rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Welke activiteiten dat zijn is niet vastgelegd.
 • ’s-Hertogenbosch: wij gaan vooral uit van motivatie, interesses en het vermogen van het individu. Voor de een betekent het een ochtend koffieschenken op het wijkplein, voor de ander vrijwilligerswerk bij de voetbalclub.
 • Zoetermeer: mensen mogen zelf aangeven wat ze als tegenprestatie willen gaan doen. Ze hebben twee maanden de tijd om iets te zoeken. Lukt dat niet dan biedt de gemeente hen daar hulp bij aan.
 • Zwolle: ja, mantelzorg of vrijwilligerswerk in bijv kerk of sportvereniging. We maken hierover afspraken die niet vrijblijvend zijn. Bij niet nakomen korten we in het uiterste geval op de uitkering.
 • Ede: het wordt als gewoon gezien dat iedere werkzoekende zich inzet om betaald werk te krijgen of naar vermogen te participeren in de Edese samenleving. Daarom is tegenprestatie alleen bij uitzonderingen aan de orde.
 • Leeuwarden: het gaat er bij de tegenprestatie om letterlijk iets terug te doen voor de maatschappij die de bijstandsuitkering verstrekt.
 • Emmen: in het beleid is al opgenomen dat een tegenprestatie wordt gevraagd. Begin volgend jaar wordt vastgelegd wat de duur en omvang is van een tegenprestatie.
 • Alphen aan den Rijn: de inhoud van de tegenprestatie wordt afgestemd met de bijstandsgerechtigden, en kan bijv. vrijwilligerswerk zijn.
 • Venlo: koffie schenken in een verzorgingshuis, leesouder zijn op school, opknappen speelplekken in de wijk, wandelen met senioren.
 • Delft: heeft hierbij een eigen inkleuring gegeven aan de wettelijke bepalingen. Tegenprestatie kan bestaan uit re-integratieactiviteiten, sociale activeringsactiviteiten, vrijwilligerswerk, mantelzorg of werken aan de eigen ontwikkeling.

Bron : RTL Nieuws