Het persbericht van de gemeente van 6 november 2017 over het experiment ‘Bijstand op Maat:

Veel belangstelling voor Bijstand op Maat

 

Ruim 850 aanmeldingen uit Groningen en Ten Boer.

Met ruim 850 aanmeldingen voor het experiment Bijstand op Maat is het vooraf gestelde doel van 700 deelnemers ruimschoots gehaald. In september en oktober heeft Groningen circa 9000 bijstandsgerechtigden uitgenodigd om zich aan te melden voor dit project. Ook zijn er op diverse locaties in Groningen en Ten Boer twintig voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers konden zich tot vrijdag 27 oktober aanmelden.

Dezelfde overtuiging

Mattias Gijsbertsen, wethouder sociale zaken: “Het grote aantal aanmeldingen is voor mij een bevestiging dat veel bijstandsgerechtigden dezelfde overtuiging hebben dat het ook anders kan binnen de bijstandswet. De deelnemers zijn nieuwsgierig wat meer keuzevrijheid, maatwerk en vertrouwen voor hen kan betekenen. Ik deel die nieuwsgierigheid en ben heel benieuwd naar de eerste resultaten.”

Start project

Met dit grote aantal deelnemers wordt voldaan aan de minimale voorwaarden van zowel het rijk als de gemeente om te kunnen starten met het project. Met het verzenden van de brief aan de 850 deelnemers waarin hun deelname wordt bevestigd start deze week het project waarbij de gemeenten Groningen en Ten Boer gedurende 2 jaar experimenteren met de bijstandsregels.

Bijstand op Maat

Met Bijstand op Maat onderzoeken Groningen en Ten Boer samen met de Rijksuniversiteit Groningen wat het effect is van eigen regie en keuzevrijheid voor bijstandsgerechtigden. Het experiment duurt twee jaar. De deelnemers zijn ingedeeld in vier groepen. Eén groep heeft geen sollicitatieplicht, een groep mag extra bijverdienen en een groep krijgt extra begeleiding. Uniek in Groningen is dat er een vierde groep is die zelf een van de drie mogelijkheden mag kiezen. De eerste gesprekken met de deelnemers die extra begeleiding krijgt zijn deze maand.

Andere initiatieven

Het experiment past in de lijn van andere initiatieven van de gemeente zoals parttime ondernemen in de bijstand en Kansen in kaart. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Vertrouwen en een positieve benadering staan daarbij centraal.