Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad zich gebogen over het ‘instrument’ flextensie. Een nieuw integratiemiddel waarin een bureau – Flextensie genaamd – een methode heeft ontwikkeld waarin vooral de bureaucratie rond tijdelijk werk en het (steeds weer) aanvragen van een bijstandsuitkering werd voorkomen. Meest in het oog springende onderdeel is dat iemand die volgens de flextensie-methode (tijdelijk) aan de slag gaat, toch een bijstandsuitkering blijft ontvangen én per gewerkt uur een (extra) premie van € 2 ontvangt.

Rond de jaarwisseling stonden in verschillende (landelijke) dagbladen negatieve verhalen over deze flextensie-methode. In Groningen heeft de Cliëntenraad in januari een gesprek gehad met de gemeentelijk projectleider en na verder bestudering is tegen de zomer een uitgebreide kritische notitie opgesteld. Een notitie die – in september j.l. – al is besproken met de raadscommissie en die een rol zou moeten spelen in de evaluatie van flextensie door de gemeente. Het contract van een jaar over flextensie is ingegaan op 1 oktober 2016, met de belofte van een evaluatie.

Omdat de ‘echte’ werkzaamheden bij de gemeente rond flextensie pas rond de jaarwisseling zijn begonnen, heeft de gemeente besloten het contract met drie maanden te verlengen tot 1 januari 2018. In dit laatste kwartaal van 2017 vindt de evaluatie plaats, een evaluatie waar de Cliëntenraad ook in betrokken wordt. In volgende afleveringen houden we u op de hoogte.

Hieronder de notitie zoals de Cliëntenraad deze rond de zomer heeft vastgesteld.

Clientenraad over flextensie – juli 2017