Voorheen: Kamerbrief van 18 december 2014, bescherming pensioenopbouw zelfstandigen voor vermogenstoets in de bijstand

 

Op 19-06-2016 is er een verzamelbrief verschenen voor de bescherming van het derdepijlerpensioen (lijfrente) voor vermogenstoets in de bijstand. Zie voor meer informatie:

Verzamelbrief gemeenten Juli 2016

 

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen voor de vermogenstoets in de bijstand.

In het kort:

De wettelijk te regelen vrijlating strekt zich uit tot een totaal aan opgebouwd pensioenvermogen in de derde pijler van € 250.000. Onverlet de genoemde gemeentelijke beoordelingsvrijheid wordt van de betrokkene verlangd dat deze het eventuele meerdere, niet vrijgelaten pensioenvermogen te gelde maakt alvorens een beroep op bijstand te doen. Het bedrag van € 250.000 komt overeen met een bedrag dat op de pensioendatum voor degene zonder andere pensioenvoorzieningen benodigd is voor een aanvullend pensioen ter hoogte van een AOW-uitkering.

Toetsingsperiode
Een pensioenvoorziening in de derde pijler komt in aanmerking voor deze bescherming voor de vermogenstoets als deze voorziening ten minste vijf jaar voorafgaand aan de bijstandsaanvraag is getroffen en dat in elk van deze vijf jaar ten minste enige inleg heeft plaatsgevonden.

Inleggrens
Om voor bescherming in aanmerking te komen dient gedurende de toetsingsperiode van vijf jaar de inleg op een pensioenvoorziening in de derde pijler per afzonderlijk jaar niet meer te hebben bedragen dan € 6.000 per jaar.

 

UPDATE VAN KLIJNSMA PENSIOENOPBOUW ZELFSTANDIGEN