De gemeenteraad is op 21 februari 2018 akkoord gegaan met de voorstellen van B&W om op de kosten voor bijzondere bijstand te bezuinigen door zelf – via de Groninger Kredietbank – de bewindvoering te gaan doen. Na een overgangstermijn van 3 jaar zullen op een enkele uitzondering na, cliënten die dan nog gebruik maken van de diensten van commerciële bewindvoerders, daarvoor geen bijzondere bijstand meer ontvangen.

De Cliëntenraad heeft in de raadscommissie van 14 februari jl. in grote lijnen haar instemming met de plannen betuigd. De inspraakreactie is door een technische storing niet terug te zien in de opname van dat debat, maar is hier al eerder geplaatst (zie de rubriek adviezen).

Het debat in de raadscommissie is nog te zien: https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/453260/Gecombineerde%20commissie%20Werk%20en%20Inkomen%20_%20Beheer%20en%20Verkeer%2014-02-2018

Het debat in de gemeenteraad: https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/453265/gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2021-02-2018