Uit De Stentor van 7 november 2017:

Bijstandsgerechtigden die een nieuwe baan vinden en daarom geen bijstandsuitkering meer nodig hebben krijgen in Zutphen voortaan een flinke bonus.

De activeringssubsidie wordt per persoon verhoogd van 600 euro naar het wettelijk toegestane maximum van 2392 euro. Het initiatief van de PvdA is niet alleen bedoeld om mensen met behulp van een financiële prikkel te stimuleren aan het werk te gaan. ,,Werken moet vooral gewoon lonen, dat is het uitgangspunt”, licht PvdA-raadslid Frans Heitling toe.

 

Participatiebonus

Het verschil tussen een bijstandsuitkering en het nettoloon dat in het begin vaak wordt verdiend is nu nog vrij klein. Bovendien vervallen verschillende minimaregelingen voor mensen die werk vinden. Met de participatiebonus wordt daaraan tegemoet gekomen. Het extra geld dat door de gemeente via sociale dienst Het Plein beschikbaar wordt gesteld kan worden gebruikt als vergoeding voor allerlei extra kosten die vaak moeten worden gemaakt zodra mensen een baan vinden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om reiskosten, kinderopvang en de aanschaf van werkkleding, maar ook om een vergoeding voor studiekosten.

 

Twee delen

De participatiebonus kan in twee delen worden verstrekt, het tweede deel wordt in dat geval uitgekeerd als iemand na een half jaar nog steeds geen aanspraak op een bijstandsuitkering hoeft te maken. In 2016 werd van de oude regeling in Zutphen 81 keer gebruik gemaakt. De PvdA wijst op het financiële voordeel dat de bonus biedt omdat er geen geld meer aan een bijstandsuitkering hoeft te worden besteed. Verschillende partijen hebben twijfels bij het nut van uitbreiding van de maatregel, maar toch ziet een meerderheid in de gemeenteraad het voorstel zitten. Uiterlijk in 2020 evalueert de gemeente de effectiviteit.