In januari 2016 is er een  belangrijke uitspraak van de CRvB gekomen over boetes. Volgens deze uitspraak moet de gemeente de hoogte van de boete zo vaststellen dat betrokkene deze binnen redelijke termijn kan aflossen. Hoe minder de verwijtbaarheid, hoe korter de termijn mag zijn en hoe lager dus de boete.
Daarom is er opnieuw gekeken naar de boetes. De uitspraken van de CRvB maken duidelijk dat bijstandsgerechtigden in het verleden benadeeld zijn. Als wij van burgers verwachten dat zij zich aan de regels houden, mag de burger verwachten dat de gemeente zich zelf ook aan de regels houdt, dus aan de
uitspraken van de CRvB. Het college gaat daarom de boetes die zijn opgelegd vanaf 1 januari 2013 opnieuw bekijken. Het gaat om in totaal 1.330 boetes.
Bij alle boetes hanteert  de gemeente een aflostermijn van zes maanden.

Terugbetaling boetes Participatiewet