Van werkinzicht.nl

In mei is de honderdste afspraakbaan gerealiseerd, een mooi resultaat om te vieren.

Werk in Zicht is enorm blij met een partner als het UMCG, een partner die graag meewerkt en meedenkt als het gaat om het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De collega’s binnen het UMCG zijn erg tevreden zijn over de kandidaten. Van de honderd kandidaten hebben er inmiddels al dertig een vaste aanstelling gekregen. Niet alleen de werkgever heeft er baat bij. De nieuwe werknemers geven aan blij te zijn dat ze weer volop meedraaien in een mooi bedrijf.

De 100ste afspraakbaan is een baan als Runner op de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. Deze werknemers zorgen voor een snel transport ten behoeve van de laboratoriumafdeling. Waarschijnlijk kunnen er in de toekomst nog meer afspraakbanen worden gerealiseerd op deze afdeling als de plannen voor de geplande verhuizing  zijn gerealiseerd.