Van dvhn.nl van 16 mei 2019:

Gemeentelijke bezuinigingen dwingen zorg- en hulpverleningsorganisatie WIJ Groningen tot forse ingrepen. Met ingang van volgend jaar gaat het mes vooral in het management en het aantal vaste bezoeklocaties in de wijken.

Dat heeft de directie van de stichting WIJ Groningen donderdagmiddag meegedeeld aan de vijfhonderd werknemers. Onder het personeel heerste de afgelopen dagen grote onrust over de impact van de zorgbezuinigingen op de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en inwoners.

Bijna 4 miljoen aan ‘ombuiging’ in zorg

Het nieuwe Groninger college wil de tekortschietende Rijksbudgetten voor met name de jeugdzorg opvangen met een forse ‘ombuiging’. Vanaf 2020 moeten de zorgkosten met jaarlijks 3,9 miljoen zijn teruggedrongen..

Dat wil het college bereiken door ‘slim’ te bezuinigen bij zorgorganisaties. De gemeente hoopt daardoor anderzijds veel geld te besparen door het aantal doorverwijzingen van Groningers in nood naar dure specialisten terug te dringen.

‘Er ligt een grote opgave voor WIJ’

Welk aandeel WIJ Groningen daarin precies zou moeten leveren, lieten WIJ-bestuurder Mirjam Kuin en zorgwethouder Mattias Gijsbertsen donderdag in het midden bij hun gezamenlijke toelichting. ,,Maar er ligt een grote opgave’’, zegt Kuin.

Het bezuinigingsmes gaat vooral in het mangement. Van 13 managers gaat WIJ volgens Kuin terug naar 5 managers voor de aansturing van de WIJ-teams in de wijken.

Van vaste locaties naar ‘popups’ in wijken

Ook houdt de zorgorganisatie vanaf volgend jaar niet meer overal eigen locaties aan voor zijn cliënten. In plaats daarvan komen er inloop- en spreekuren op ‘popup’-plekken in de wijken en sinds de herindeling bij Haren en Ten Boer ook dorpen.

De plannen zijn volgens Kuin met opluchting ontvangen door het personeel. Woensdag nog richtte voorzitter Theo de Groot van de WIJ-ondernemingsraad een noodkreet tot de gemeenteraad bij de beraadslagingen over de gemeentebegroting 2019 waarin de zorgbezuinigingen werden aangekondigd.

Groter banenverlies blijft personeel bespaard

De werknemers zijn blij dat groter banenverlies hen bespaard blij, zegt Kuin. ,,En dat we samen met de gemeente nu versneld aan de slag gaan met de omschakeling van de zorg.’’ Voorheen werd die aangestuurd door de aanbieders, sinds WIJ vorig jaar werd gevormd wordt de hulpvraag meer vanuit de klant zelf in kaart gebracht.

Dat leidt nu al tot besparingen, zegt wethouder Gijsbertsen. Het aantal doorverwijzingen naar huisartsen of zorginstanties loopt terug. ,,Sommige gezinnen krijgen tot wel acht verschillende hulpverleners over de vloer die bovendien vaak niet van elkaar weten wélke zorg ze aanbieden. Door daar meer coördinatie in te brengen en meer regie bij de mensen zelf te leggen, verlenen we niet alleen efficiëntere maar ook kwalitatief betere zorg.’’