Geacht College,

 

Wij danken u hartelijk dat u ons in de gelegenheid stelt om advies uit te brengen over de beleidsregels

participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2015.

De Cliëntenraad heeft de volgende opmerkingen (Zie bijlage)  en voorstellen tot wijziging en aanvulling:

De vrijstelling van vermogen niet alleen te doen gelden voor het recht voor de IOAW of IOAZ uitkering ten aanzien van eigen woning en

pensioengatvulling , maar ook deze vrijstelling te geven voor de Bijzondere Bijstand.

 

Met vriendelijke groet,

De Cliëntenraad Groningen.

 

Advies inkomen participatiewet , IOAW, IOAZ en BBZ 2004.