Onderzoek van universiteiten in Amsterdam wijst uit dat de huidige bijstand mensen niet aan werk helpt. Het loslaten van regels en controles en het toestaan van meer bijverdiensten naast hun bijstand, zorgt ervoor dat mensen sneller aan werk komen. Uiteindelijk bespaart dat veel kosten.

GroenLinks-Amsterdam fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: “Het huidige systeem van controleren en beboeten is schadelijk voor bijstandsgerechtigden, werkt contraproductief in het zoeken naar werk en leidt tot toenemende bureaucratische lasten en verspilling van publiek geld.”

Op 25 november 2015 stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met een voorstel van GroenLinks om een proef te starten met een repressievrije bijstand. Hierbij zullen regels en controles voor bijstandsgerechtigden worden geschrapt.

Voorbeeld: Nu kan het zo zijn dat wanneer iemand schoonmaakt voor zijn zieke moeder, gekort wordt op zijn bijstand. Schoonmaken voor een ander wordt gezien als werk waar geld voor gevraagd kan worden, ook al is het voor een familielid. Met een repressievrije bijstand wordt het helpen van familie en vrienden, of het doen van vrijwilligerswerk, juist aangemoedigd. Door mensen vertrouwen en ruimte te geven komen ze sneller aan het werk, dan door vernederen en opjagen.

Amsterdam kent ongeveer vier keer meer mensen met een uitkering dan Groningen, maar de verhouding is ongeveer hetzelfde, aangezien er in Amsterdam ongeveer 850.000 mensen wonen. Groningen heeft ongeveer 203.000 inwoners.

GroenLinks in de Hoofdstad