Op verzoek heeft de Cliëntenraad een – uitgebreid – advies uitgebracht over de evaluatie van de pilot ‘flextensie’ zoals deze in de gemeente Groningen is gehouden.