Dagblad van het Noorden – Inki de Jong

‘Uit het Moeras’ is opgezet naar aanleiding van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Behalve familieverhalen en sociaal-economische en historische achtergrondartikelen over het gebied, publiceert ‘Uit het Moeras’ ook de laatste resultaten van dat RUG-onderzoek.

Het moet allemaal tegelijk. Losse maatregelen hebben geen zin. Armoede die al meerdere generaties voortduurt los je niet zomaar even op, en ook niet met één wondermiddel. Om echt iets te veranderen moet je aan alle knoppen draaien. Tegelijk.

De boodschap van Sanne Visser van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar generatie-armoede in de Groningse en Drentse Veenkoloniën, is geen makkelijke. Om die armoede te doorbreken zijn niet alleen veranderingen nodig binnen families, maar ook in de buurt, in de sociale omstandigheden, in de regionale economie, in de infrastructuur, in de regelgeving. En dat allemaal gelijktijdig.

„Je moet aan al die wieltjes draaien. Dat vergt heel veel van gezinnen – er moet op alle leefgebieden iets veranderen. Instanties zullen nauw moeten samenwerken. En je moet goed toetsbaar maken wat je doet.”

UITDAGING

Het zou moedeloos kunnen maken. De arbeidsmarkt verbeteren, gezinnen bewust maken van kansen en mogelijkheden, het imago van een regio aanpakken, het onderwijs aanpassen, ruimte geven aan initiatieven van onderop; is dat ooit allemaal tegelijk haalbaar? „Het zou niet ontmoedigend moeten zijn, wel een uitdaging blijven. Het is belangrijk om het scherp te stellen.”

Daarom zet Visser vooral ook op een rij wat niet werkt: verwachten dat generatie-armoede snel opgelost kan worden, families in armoede pas ondersteunen als hun problemen uit de hand zijn gelopen, oplossingen bedenken buiten de mensen zelf om, het ontbreken van een gezamenlijke visie op generatie-armoede bij bestuurders, beleidsmakers en ondersteuners én het probleem willen aanpakken met losse maatregelen.

Het zijn valkuilen waar overheden en hulpverleners vaak genoeg in weggegleden zijn. Armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven is een hardnekkig probleem – niet alleen in de Veenkoloniën. In dat gebied probeert een ‘Alliantie van Kracht’ van gemeenten, welzijnsorganisaties en andere instanties tot een gezamenlijke aanpak te komen, ondersteund door onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

FEITENBLAD

Op basis van internationaal literatuuronderzoek en in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe heeft Visser een ‘feitenblad’ gemaakt met deze adviezen voor beleidsmakers en hulpverleners. Dat feitenblad is te vinden op uithetmoeras.nl

Visser: „De belangrijkste boodschap is: je kunt dit probleem niet oplossen met beleidsregels en het is niet voldoende om mensen te ondersteunen die al in armoede zitten. Je zult preventief moeten optreden en breder moeten kijken dan alleen naar de financiën – zoals naar de familiebanden.”

Visser heeft voor haar onderzoek de afgelopen jaren interviews gehouden met meerdere generaties uit families in de Veenkoloniën. De analyse van die interviews verschijnt deze zomer.

Link naar de site

https://uithetmoeras.nl/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F