Van gemeente.nu van 10 juli 2019:

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen die inwoners in armoede meer perspectief en keuzevrijheid moeten geven. Zo houden inwoners die vanuit de bijstand aan het werk gaan, langer het recht op ondersteuning. 

In Amsterdam hebben 140.000 inwoners een laag inkomen, onder de 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Er groeien 27.407 kinderen op in een gezin dat met weinig moet rondkomen en zo’n 40  procent van de jongeren heeft schulden. Reden voor de hoofdstad om met een nieuwe armoedeaanpak te komen. Deze bevat maatregelen ‘waarin perspectief en maatwerk centraal staan’.

Voorkomen van terugval in armoede

‘Wie in inkomen vooruitgaat door werk, loopt tegelijkertijd het risico om inkomensregelingen weer kwijt te raken,’ zo schrijft de gemeente. ‘Zo kun je verdienen en er tóch netto in inkomsten op achteruit gaan. Geen goede zaak.’ Daarom komt de stad met een maatregel die terugval in armoede moet voorkomen.

Amsterdammers die met hun werkinkomen boven 120 procent van het wettelijk sociaal minimum inkomen komen, kunnen tijdelijk nog gebruikmaken van de minimaregelingen. Een begeleider zoekt naar ‘ruimte binnen de gemeentelijke regels en procedures en zet een vrij budget in als dat leidt tot een perspectief op een betere toekomst’. Als voorbeeld noemt Amsterdam daarbij het volgen van een opleiding.

Budget voor bijlessen of laptop

Er komt een zogenaamd familiepakket voor scholen met veel kinderen met een achterstand. In het pakket zitten onder meer de inzet van budgethulp, een stadspasvergoeding van de ouderbijdrage, taallessen voor ouders en een taalspreekuur. Vanaf 2020 worden de budgetten die er op dit moment zijn voor de zogenoemde pc-regeling, de scholierenvergoeding en de kindbonnen samengevoegd op de stadspas. Zo kunnen ouders zelf beslissen of ze budget besteden aan kleding, bijlessen of een laptop.

Jongeren met schulden

Amsterdam koopt daarnaast schuldeisers af voor jongeren, die naar draagkracht hun restschuld terugbetalen aan het fonds. Dat kan in geld, maar ook in natura, bijvoorbeeld door een stage of het volgen van een opleiding. Meer gemeenten, zoals Rotterdam en Utrecht, hanteren zo’n aanpak. Verder gaat de hoofdstad in gesprek met de belangrijkste schuldeisers om afspraken te maken over het sneller signaleren van schulden bij jongere inwoners.