Van rtvnoord.nl van 17 december 2019:

Mensen in armoede die vanuit hun uitkering weer aan het werk willen, krijgen nauwelijks medewerking en steun.Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Die ondervroegen vijftig werkwillige mensen die onder de armoedegrens leven of schulden hebben.Deze groep krijgt in veel gevallen niet de hulp die ze graag zouden willen van instanties als UWV, gemeentelijke sociale diensten en bewindvoerders om weer aan het werk te gaan.

Terugval na schuldsanering

Zo wordt er weinig gedaan aan om een terugval na een schuldsanering te voorkomen en wordt het volgen van een opleiding vaak onmogelijk gemaakt. Ook zijn er mensen die tegen hun wil zijn vrijgesteld van solliciteren en re-integreren. Ook blijkt dat de verschillende instanties langs elkaar heen werken bij de behandeling van mensen in armoede.

                                                     Er wordt in geen geval samengewerkt; iedereen werkt langs elkaar heen (Onderzoekers)

Zestien hulpverleners op één persoon

Een van de deelnemers aan het onderzoek had zestien verschillende hulpverleners. Gemiddeld hebben mensen in armoede zes begeleiders van verschillende organisaties. Volgens alle ondervraagden wordt er in geen enkel geval samengewerkt en werkt iedereen dus langs elkaar heen. Daardoor vallen veel mensen tussen wal en schip omdat er niemand een totaalplaatje heeft.

Samenwerking hard nodig

Volgens de onderzoekers hebben arme mensen de hulp echt nodig om hun leven weer op de rit te krijgen. Er is behoefte aan hulp die aansluit bij de mogelijkheden van arme mensen. Ook moet er iets gedaan worden aan de versnippering en is samenwerking tussen de instanties hard nodig.