Nieuwe websites van overheidsinstanties moeten per 23 september 2019 voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Dit staat in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Voor ouderen, migranten en mensen met een beperking is dit streven zeer belangrijk. Zij zijn relatief vaker afhankelijk van de overheid en hebben direct belang bij een goede digitale toegankelijkheid.
Bijgaand de brief van enkele organisaties aan de vaste kamercommissie waarin ze aandacht vragen voor de mensen die niet digitaal vaardig zijn en/of het niet goed kunnen zien.