Verordening Cliëntenraad 2021

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Groningen een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad vastgesteld, " Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021". Die nieuwe verordening was nodig vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Groningen,...

Lees meer

Cliëntenraad pakt enthousiast de draad weer op

Op 16 december j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen van het college van B&W voor een nieuwe Cliëntenraad (CR). Op grond hiervan heeft de voltallige CR haar ontslag per 31 december ingediend. De CR was van mening dat met deze voorstellen de...

Lees meer