De Cliëntenraad heeft een persbericht uitgebracht over de bezuinigingen die per 1 januari op de Stadjerspas zijn doorgevoerd.

Het advies dat de raad aan het college heeft uitgebracht (‘draai de bezuinigingen terug’), is als bijlage bij het persbericht gevoegd.