Van dvhn.nl van 7 februari 2020:

Eerst zaten alle politieke fracties te slapen, waardoor ze per ongeluk al akkoord waren met het korten op het gehandicaptenvervoer. Vervolgens wrongen ze zich in onnavolgbare redeneringen om hun plan alsnog recht te praten.

Zoals: ,,Niemand gaat er last van krijgen.’’ Maar er wordt wel bezuinigd.

Of: ,,Gehandicapten worden niet betuttelend toegesproken.’’ Maar een taxi bestellen om een potje appelmoes te kopen of andere privédingetjes te regelen, dat is toch niet meer de bedoeling.

Bezuiniging van twee ton

Een stuk of tien verstandelijk beperkten, blinden en andere gehandicapten keken woensdagavond op de publieke tribune van de Groninger gemeenteraad knarsetandend toe hoe hun bezwaren terzijde werden geschoven. De SP, Partij voor de Dieren, Stadspartij en PVV maakten nog wel stampij. Maar een meerderheid van GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA steunde het voorstel van het college om ruim twee ton te bezuinigen op het zogenoemde WMO-vervoer.

Dat voorstel was eind vorig jaar al aangenomen door de gemeenteraad. Geen van de 45 raadsleden had er een probleem in gezien. Dat kwam misschien ook wel door de manier waarop het plan gepresenteerd was door de ambtenaren: het was een voorstel tot ‘harmonisatie’ van de WMO-tarieven; de oude gemeenten Haren en Ten Boer hadden andere regelingen dan de gemeente Groningen en nu komt er één nieuwe regeling.

In de kleine lettertjes bij het voorstel stond echter dat het tegelijk ook een bezuiniging is, van ruim twee ton. ,,Pure misleiding’’, vond George Flapper, een van de insprekende gehandicapten.

Veel protest

De SP had het onderwerp opnieuw geagendeerd, omdat er zo veel protest kwam. De fracties van CDA en GroenLinks gaven ook wel toe dat ze het even gemist hadden en daarom niet ‘gepiept’ hadden toen het plan aangenomen was. Maar ze zagen er toch ook niet zo veel problemen in omdat de wethouder hen verzekerde dat ,,niemand die meer kilometers reist zich zorgen hoeft te maken dat zijn taxipas geblokkeerd wordt’’.

Dat laatste was toch wel bijzonder. Want als niemand zich zorgen hoeft te maken, waarmee wordt die twee ton bezuiniging dan gehaald?

Keukentafelgesprekken

De raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks zeiden vooral erg veel vertrouwen te hebben in de keukentafelgesprekken die de Wij-teams met de gehandicapten gaan voeren. Nee, die keukentafelgespreken zijn écht niet betuttelend, zo probeerden ze de gehandicapten gerust te stellen.

Een van de gehandicapten betoogde dat sommigen van hen niet op keukentafelgesprek durven, en dat het toch wel naar is als je je privéreizen moet verantwoorden aan een ambtenaar. Dat was volgens de fracties niet aan de orde. Maar vervolgens zei de wethouder wel dat de gehandicapten wat meer kostenbewustzijn moeten tonen en niet meer voor elk wissewasje of potje appelmoes een taxi mogen bestellen.

De grote vraag die onbeantwoord bleef, is wat al die keukentafelgesprekken eigenlijk gaan kosten.