Een bericht van de Ombudsman van 16 juli 2019

Een vrouw vertelt dat ze al jaren een stadjerspas wil. Omdat ze geen e-mailadres heeft, krijgt ze echter steeds te horen dat dit niet kan. De ombudsman meldt de vrouw dat een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente ook zonder een e-mailadres een stadjerspas afgeeft. Omdat dit onderzoek al van enige jaren geleden is, gaat de ombudsman na of dit nog steeds het geval is.
De gemeente bevestigt dat de vrouw ook zonder e-mailadres een stadjerspas kan krijgen. Ze zal zonder e-mailadres alleen geen nieuwsbrieven en aanbiedingen ontvangen. De vrouw laat weten dat ze voor deze informatie wel bij vrienden terechtkan. De gemeente zal contact met de vrouw opnemen om een stadjerspas voor haar te regelen. Daarmee is de kwestie opgelost.