Van RTLZ

Over de ‘Primark-premie’

De economie groeit, maar wat je verdient blijft al jaren achter bij die groei. Daar liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag. Maar eentje blijft toch wat verborgen: bedrijven krijgen subsidie als ze mensen in dienst hebben met een laag loon. Stijgt dat loon te veel, dan verliezen ze die subsidie. Wat ons brengt bij de vraag: worden lonen, gesubsidieerd, laag gehouden? Frederieke bespreekt het met Linda Vermeulen van FNV.