Meer vrijheid Participatiewet, minder regels voor bijstandsgerechtigden. Meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren binnen de Participatiewet om mensen beter te ondersteunen. Dat kan sinds 1 maart 2017. Ook de gemeente Deventer (in samenwerking met de Cliëntenraad) doet hier aan mee. In de loop van dit jaar (na de zomer) zal er meer informatie volgen via http://www.clientenraaddeventer.nl/

Voor de uitvoering van de Participatiewet is het belangrijk om te weten wat goed werkt – en wat niet – om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Ook is het goed om te onderzoeken of bepaalde regels de participatie van burgers niet juist in de weg staan. Sommige gemeenten willen daarom binnen de Participatiewet experimenteren, bijvoorbeeld met minder verplichtingen en sancties. Ze willen zo onderzoek doen naar een effectievere en efficiëntere uitvoering van de wet. Het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ en de ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ maken dat deels mogelijk.
Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 voorstellen indienen om te experimenteren met de inspanningen van bijstandsgerechtigden om werk te vinden en/of met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten naast de uitkering. Voorwaarde voor zo’n experiment is dat het wetenschappelijk onderbouwd is en antwoord geeft op de vraag wat het beste werkt om mensen aan het werk te helpen. Binnen een periode van drie jaar mogen gemeenten gedurende twee jaar afwijken van de Participatiewet.