De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een verdringingstoets op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe toets moet voorkomen dat gemeenten bijstandontvangers inzetten voor reguliere banen.

De initiatiefwet van SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil zo verhinderen dat uitkeringsgerechtigden onbetaald reguliere arbeid verrichten, en anderzijds werknemers en zzp’ers beschermen tegen oneerlijke concurrentie van goedkopere bijstandontvangers.
Het wetsvoorstel werd gesteund door onder meer de fracties van de SP, PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV en 50Plus. De fracties van regeringspartij VVD en het CDA vonden de toets onnodig, lieten zij tijdens de behandeling weten. De initiatiefwet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer, wat naar verwachting pas na de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand zal plaatsvinden. Overigens is er al weer een nieuw alternatief waarmee werkgevers én gemeenten profiteren over van uitkeringsgerechtigden, dat heet Flextensie.

Volgens de Participatiewet moeten bijstandontvangers werk verrichten in het kader van hun reïntegratie. Dit werk mag volgens de wet niet leiden tot verdringing, maar in de praktijk wordt achteraf regelmatig geconcludeerd dat dit wel gebeurt. Onderzoekers schatten dat in 25 procent van de gevallen sprake is van verdringing, volgens de SP. Ook is de controle van gemeenten op verdringing gebrekkig, volgens de arbeidsinspectie SZW. Het gaat bij verdringing vooral om lager geschoold werk in bijvoorbeeld de zorg, productiewerk en de schoonmaakbranche.

Met de toets wil de SP dat gemeenten vooraf gaan toetsen met een wettelijke definitie: er is sprake van verdringing als uitkeringsgerechtigden betaald werk goedkoper verrichten, bijvoorbeeld onbetaald, tegen (minder dan) minimumloon of een loonkostensubsidie. Het werk mag ook de vijf voorgaande jaren niet regulier betaald zijn geweest.

Zie voor meer informatie:  Kamer stemt voor verdringingstoets NRC 21 februari