Korting op bijstand van verzorgende broer, zus of kleinkind van de baan

Van nu.nl van 2 juni 2020:

De Eerste Kamer steekt een stokje voor een wetswijziging waardoor mensen die met tweedegraads bloedverwanten samenwonen om voor hen te zorgen minder bijstand zouden ontvangen. De Tweede Kamer wilde een uitzondering op de zogenoemde kostendelersnorm schrappen.

Die kostendelersnorm komt erop neer dat de bijstandsuitkering lager wordt naarmate meer mensen op één adres wonen. Er geldt een uitzondering: wie met een familielid samenwoont om voor diegene te zorgen, wordt niet gekort.

De Tweede Kamer besloot eerder dat die uitzondering moet worden geschrapt, omdat zo een oneerlijk onderscheid wordt gemaakt tussen familieleden en anderen die een huishouden vormen.

Belangenorganisaties zoals FNV Uitkeringsgerechtigden, de Kinderombudsman en de Straatalliantie riepen de Eerste Kamer afgelopen weekend in Trouw op om daar niet in mee te gaan. Het schrappen van de uitzondering leidt juist tot meer dakloosheid en armoede, betogen de organisaties.