Werkloosheid stijgt naar verwachting in 2020 voor het eerst sinds jaren

Van nu.nl van 19 juni 2019

De werkloosheid blijft laag, maar loopt in 2020 voor het eerst in jaren wel weer iets op, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) woensdag in de juniraming. Nederland realiseert verder een “standaard economische groei” van 1,7 procent in plaats van de eerder verwachte 1,5 procent.

CPB-directeur Laura van Geest noemt de werkgelegenheid desondanks “opvallend fors” voor dit niveau van economische groei. Voor de krapte van de arbeidsmarkt is de loonstijging volgens haar wel beperkt. “Dit is overigens geen uniek Nederlands verschijnsel”, aldus Van Geest.

De koopkracht neemt naar verwachting in heel 2019 in doorsnee met 1,2 procent toe. Voor 2020 wordt een koopkrachtstijging van 1,4 procent verwacht. Dit jaar wordt een positief resultaat verwacht door beleid en volgend jaar door matigende inflatie.

Lage inkomens blijven hierbij wel iets achter op midden- en hoge inkomens. Ook gaan werkenden er meer op vooruit dan mensen met een uitkering.

Spaarrente naar verwachting lager

Het CPB stelt de koopkracht iets naar beneden bij ten opzichte van de ramingen van maart. Het gaat om een verschil van 0,4 procentpunt.

Zo wordt er inmiddels een iets lagere spaarrente verwacht, wat een negatief effect heeft op de koopkracht van huishoudens met relatief veel spaargeld. Dit zijn vooral de hogere inkomensgroepen en gepensioneerden. Ook zijn de reële lonen iets lager dan verwacht, en kunnen mensen dus iets minder van hun loon kopen dan eerder voorspeld.

Vooral negatieve ontwikkelingen in het buitenland vormen een risico voor de Nederlandse economische groei. Het CPB noemt hierbij het Amerikaanse handelsbeleid, de groter wordende kans op een ‘no deal-Brexit’ en de instabiele situatie in Italië.