Van bijstandsblues.nl:

Een spaarrekening met een BEM-clausule maakt het mogelijk dat bijstandsouders niet worden gekort op hun uitkering als hun kind een gift of erfenis ontvangt. Als grootouders een kleinkind een bedrag schenken of nalaten, dat hoeft dat dus geen nadelige gevolgen te hebben voor de bijstandsuitkering van een ouder. De gift of erfenis moet dan wel op een rekening met een BEM-clausule komen te staan. Dat is onlangs bepaald door de rechter.

Schenken aan kind met bijstandsuitkering

Heeft je zoon of dochter een bijstandsuitkering, dan is het het vaak onaantrekkelijk om geld te schenken of na te laten. De bijstandsontvanger et dat geld dan eerst ‘opeten’, voordat hij (weer) een uitkering krijgt. Dat komt omdat door een erfenis het eigen vermogen kan uitkomen boven het zogeheten ‘vrij te laten vermogen’. Afhankelijk van het bedrag, kan de bijstandsontvanger een lagere uitkering krijgen en kan zelfs de uitkering gestopt worden. Lees er meer over in het artikel bijstandsuitkering en erfenis: hoe zit dat precies?

Geld geven aan kleinkind

Datzelfde geldt wanneer grootouders geld opzij zetten of nalaten op naam van een minderjarige kleinkind. Het vermogen van de ouder(s) kan daardoor te hoog uitvallen, waardoor de kans bestaat dat de bijstandsuitkering minder wordt of wordt stopgezet. Pas als de ouders het geld dat bedoeld was voor het kleinkind, is opgemaakt, dan komen zij weer in aanmerking voor een (hogere) bijstandsuitkering. De gift of erfenis komt dan niet ten goede aan het kleinkind.

BEM-clausule

Om ervoor te zorgen dat de gift of erfenis wel ten goede komt aan het kleinkind, dan kunnen grootouders het geld apart zetten op een spaar- of beleggingsrekening met een BEM-clausule. Deze rekening moet op naam van het kind staan. Het geld dat op een rekening kind met een BEM-clausule staat, heeft dan geen effect op het vermogen van de ouders en wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van de ouders.

Vrijgesteld bedrag voor bijstand

Volgens een rechterlijke uitspraak zou via de BEM-clausule een bedrag tot €30.000 niet verrekend worden met de bijstandsuitkering van de ouders. Grootouders kunnen ieder minderjarig kleinkind zo’n bedrag schenken of nalaten. Overigens bieden in Nederland niet alle banken een rekening met een BEM-clausule aan.

Bronnen: Beer Advocaten, Consumentenpakket, Rechtspraak, Wegwijs

Wat is een BEM-clausule

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Bij een BEM-clausule mogen het kind, de ouders en een uitkeringsinstantie niet aan het geld komen. Het geld kan alleen worden opgenomen met toestemming van een kantonrechter. Door een spaarrekening kind met BEM-clausule te openen, blokkeer je het geld dat op die spaarrekening staat. Op het moment dat het kind meerderjarig wordt, komt de clausule te vervallen. Doel van zo’n BEM-clausule is dat het vermogen van een minderjarige wordt beschermd tegen een gebruik dat niet in de eerste plaats is gericht op het individuele belang van het kind.