Gemeenten krijgen toch de vrijheid om te experimenteren met een ‘regelluwe’ bijstand, meldt Het Financieele Dagblad. Klijnsma heeft een algemene maatregel van bestuur geschreven die deze zomer aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wordt voorgelegd voor de uitvoeringstoets. Tegen het Financieel Dagblad zegt Klijnsma dat het, wetenschappelijk beoordelingskader van de vier universiteiten inmiddels klaar en gecontroleerd is. Voor haar was dit een voorwaarde om in te stemmen met de experimenten. Als na het zomerreces de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer snel akkoord gaan, kunnen de vier gemeenten mogelijk al in januari 2017 beginnen.

Het gaat om een experiment met meerdere controlegroepen. Een deel van de bijstandsgerechtigden hoeft dan in elk geval tijdelijk niet meer te solliciteren en een re-integratietraject te volgen. Anderen mogen bijverdienen zonder dat hun loon wordt gekort op de uitkering en er zijn mensen die juist meer begeleiding krijgen. Het bijverdienen is zeer beperkt. Klijnsma wil namelijk niet dat bijstandsgerechtigden meer geld overhouden dan mensen met een baan.

Klijnsma praat al sinds het najaar van 2015 intensief met Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen over de mogelijkheid om te experimenteren met een lichter bijstandregime, zegt ze tegen het Financiële Dagblad. Volgens deze vier gemeenten zijn de huidige bijstandsregels veel te rigide en werken ze soms averechts. De creativiteit van bijstandsgerechtigden om zelf iets van hun leven te maken, wordt gesmoord in bureaucratie. Gemeenten zijn veel tijd kwijt met de controles en maatwerk is niet goed mogelijk.

Door: NU.nl