Als de overheid mensen die langs de kant staan weer perspectief wil bieden, dan moet er in hen worden geïnvesteerd. Feit is dat steeds minder mensen kunnen rondkomen. Dat neemt ernstige vormen aan. De kostendelersnorm draagt hieraan bij. Wil er verandering komen dan moet er extra geld bij om mensen aan het werk te helpen en te houden. Scholing en re-integratie heeft een extra impuls nodig. Nu de aannames over de Participatiewet aan herijking toe zijn volgens onderzoek van het SCP, vindt de LCR dat de overheid moet ophouden met te wijzen op alleen plichten: ‘De instrumenten om ongelijkheid te compenseren en mensen weer kansen te bieden moeten aandacht krijgen’. De voorstellen zijn neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2020 van het ministerie van SZW.

Geen maandverband of tampons

‘Burgers die een beperking hebben, hun werk of inkomen hebben verloren, een scheiding doorstaan of een partner hebben verloren, hebben het gevoel in de kou te staan’, zegt LCR-voorzitter Amma Asante. ‘Mensen die te maken hebben met armoede ervaren de schrijnende gevolgen ervan. Ik ben ervan geschrokken dat 10 procent van de Nederlandse vrouwen geen geld heeft voor maandverband of tampons. Daardoor vallen ze uit in het onderwijs en vormen ze een drempel voor participatie. Dat mag echt niet in Nederland voorkomen!’

Geld voor re-integratie

Asante noemt enkele knelpunten: ‘De kostendelersnorm! Vanaf het moment dat die is ingevoerd, zijn mensen in de problemen gekomen. Mensen kunnen niet rondkomen, elkaar niet helpen of worden hierdoor zelfs dakloos. Ouderen kunnen niet bij hun kinderen intrekken die wel voor hen willen zorgen. Een ander punt is de hardnekkige weigering om meer geld vrij te maken om mensen aan het werk te helpen. Daardoor kun je mensen niet met voorzieningen helpen die nodig zijn. Datzelfde geldt voor scholing en extra re-integratiemiddelen.’

Verdriet

De LCR vindt dat er tenslotte goed gekeken moet worden naar de Algemene Nabestaandenwet (Anw). ‘Een groot deel van het vangnet in de Anw is verdwenen. Dat moet terugkomen. Anders krijgen mensen niet alleen veel verdriet te verwerken maar ook grote financiële problemen.’

Klik voor: de brief van de LCR aan Tweede Kamer over de begroting 2020 van SZW (21 november 2019)