Nieuws van de Landelijke Cliëntenraad (LCR)

LCR biedt hulp aan bij optuigen onafhankelijke cliëntondersteuning

In het Regeerakkoord staat onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet genoemd en daar is de Landelijke Cliëntenraad (LCR) erg blij mee. Bezorgd is de LCR over de huidige beschikbaarheid van onafhankelijke ondersteuning in het land. Vaak weten mensen niet dat zij terug kunnen vallen op deze ondersteuning. En als ze het al weten is het voor zorg- en ondersteuningsvragen in de Wmo. Het is daarom zaak om de invoering te versnellen zodat
onafhankelijke cliëntondersteuning straks uitgaat van een levensbrede en integrale benadering dus ook vragen over werk & inkomen van cliënten van gemeenten én UWV. Dit schrijft de LCR aan alle bewindslieden van Sociale Zaken, Onderwijs, Binnenlandse Zaken én Volksgezondheid.

55 miljoen

‘We investeren extra in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten en zorgkantoren die deze functies moeten organiseren. In deze kabinetsperiode is hiervoor 55 miljoen beschikbaar, daarna 10 miljoen per jaar’. Dat is de letterlijke zin in het regeerakkoord.

Niet geregeld

De LCR is hier blij mee. Het punt is dat de verplichting al veel langer geldt, maar dat de onafhankelijke cliëntondersteuning nog lang niet overal is geregeld zoals het bedoeld is. De LCR biedt aan om mee te denken zodat straks het aanbod goed aansluit op de vraag van mensen.

Klik voor: de brief van de LCR aan alle betrokken bewindspersonen over onafhankelijke cliëntondersteuning*)

*) deze brief is een voorbeeld. Een brief met ongeveer gelijke inhoud is aan de andere bewindslieden gestuurd

Toevoeging Cliëntenraad Groningen:

Wethouder Gijsbertse heeft de toezegging gedaan dat de cliënten in Groningen die onder de Participatiewet vallen ook recht hebben op een onafhankelijke cliëntondersteuner. We wachten nog op de realisatie hiervan.