Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan, zo stellen de organisaties, strijdig met mensenrechten.

Dringende oproep

In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten FNV, CNV, Wij staan op!, Cedris, VCP, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Ieder(in) om gezamenlijk en nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet en onbegrip. Mensen met een arbeidsbeperking leven met grote onzekerheid. Bij fracties in de Tweede Kamer is een toenemende twijfel waar te nemen.

Volwaardig

De gezamenlijke organisaties hopen daarom op een spoedig constructief gesprek met de staatssecretaris, waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet. Dan kan er een goede regeling komen, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. ‘De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn’, schrijven de organisaties.

Al in april beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen. De gezamenlijke organisaties gaan ervan dat hun oproep nu snel tot een uitnodiging van de staatssecretaris zal leiden.