Van dvhn.nl van 13 juni 2019

De gemeente Groningen loopt een financieel risico van maximaal 800.000 euro door een recent vonnis over de verjaring van teruggeclaimde bijstandsschulden door de gemeente Rotterdam.

Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester en wethouders op vragen van de gemeenteraadsfracties van CDA en Student en Stad. Zij willen weten of ook Groningen een financiële scheur in de broek kan oplopen door de Rotterdamse kwestie.

Rotterdam reed scheve schaats met claim

Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de havenstad een scheve schaats gereden met een claim tegen een inwoner wegens herhaaldelijk ten onrechte genoten bijstand. De gemeente heeft deze man volgens de raad niet duidelijk genoeg aangegeven welke schulden hij precies moest terugbetalen. Daarmee is de claim verjaard.

Die uitspraak kan gevolgen hebben voor alle bijstandsschulden die gemeenten terug proberen te vorderen over de periode voor juli 2009. De gemeente Groningen vlooit nu al haar bijstandsclaim van voor die tijd na om te kijken of zij vergelijkbare fouten heeft gemaakt als Rotterdam.

Groningen heeft 77 vergelijkbare dossiers

Volgens het college is het risico te overzien. De gemeente heeft op dit moment in totaal ruim 14 miljoen aan bijstandsclaims uitstaan tegen uitkeringsgerechtigden. Daarvan dateert 2 miljoen van voor juli 2009, maar slechts 77 cliënten hebben (net als de Rotterdammer) meerdere schulden, en moeten volgens het CRvB-vonnis iedere vijf jaar gespecificeerd bericht krijgen van hun schulden om verjaring te voorkomen.

Groningen kijkt nu of die oude claims, voor in totaal 8 ton, volgens de spelregels zijn behandeld. Mocht de gemeente schulden moeten schrappen, dan heeft dat volgens het college geen gevolgen voor het krappe gemeentelijke huishoudboekje. De begrotingspost ‘dubieuze debiteuren’ is ruim genoeg om de mogelijke tegenvaller op te vangen.