De notitie van de Cliëntenraad over Flextensie zoals die in deel 1 staat, is gebaseerd op een eerdere versie. Begin maart is onder de titel ‘Flextensie, een eerste indruk’ een eerste versie verschenen. Daarin staan onze kanttekeningen al vermeld.

Flextensie een eerste indruk – maart 2017