van www.gelderlander.nl van 11 september 2020

ARNHEM – Al honderden Arnhemmers die bij de gemeente in het krijt stonden, zijn van hun schuld af. In totaal is al 1 miljoen euro aan vorderingen kwijtgescholden.

Wethouder Martien Louwers van Werk en Inkomen heeft dat de gemeenteraad laten weten. Eind vorig jaar haalde de PvdA-bestuurder het landelijk nieuws met deze aanpak, die is bedoeld om bijstandsgerechtigden met schulden bij de gemeente meer lucht te geven.

Drie jaar aflossing

Woensdagavond vertelde Louwers de raad dat de gemeente hard op weg is met de nieuwe aanpak. Deze richt zich op mensen die alle medewerking verlenen om hun schuld af te lossen, maar die daar na drie jaar nog niet in zijn geslaagd, vaak omdat ze van niet meer dan een bijstandsuitkering moeten rondkomen.

Voorheen liepen deze mensen vijf jaar met deze financiële strop om de nek. En die werd dan ook nog eens strakker aangetrokken omdat de schuld opliep door invorderingskosten en rente. Door ze eerder van hun last te bevrijden, hoopt de gemeente dat ze sneller de weg omhoog vinden, van bijstand naar werk. Als dat lukt, hoeft er minder aan uitkeringen te worden uitgegeven.

Met het bedrag van 1 miljoen zit Arnhem bijna op de helft van wat op termijn aan schulden wordt afgeboekt. De gemeente had eind vorig jaar zo’n 1445 vorderingen uitstaan, voor een totaal van 2,3 miljoen.

Schuldhulp accepteren

Ook al maakt Louwers progressie met het nieuwe kwijtscheldingsbeleid, woensdag kreeg ze stevige kritiek van een aantal politieke partijen, waaronder het CDA, de VVD, D66 en haar eigen PvdA. Louwers zou geen werk maken van een voorstel dat vorig jaar unaniem in de raad is aangenomen: bewoners met problematische schulden geen boetes of vorderingen opleggen als zij schuldhulpverlening accepteren.

De partijen vinden het te vrijblijvend als de gemeente Arnhemse schuldenaren ontziet zonder daar deze voorwaarde aan te verbinden. ,,We willen nou juist een prikkel aan de mensen geven om schuldhulp te accepteren”,  zei Louwers’ partijgenote, PvdA-raadslid Ria de Vries. Ook andere partijen zien niet graag dat mensen weer terugzakken in het financieel moeras als ze aan een schone(re) lei zijn geholpen.

Niet bevoordelen

Volgens de wethouder kan ze schuldhulpverlening niet verplichten, nog afgezien van het punt dat het niet opleggen van boetes aan bijstandsgerechtigden wettelijk niet is toegestaan. Bovendien wil ze inwoners met meerdere schulden niet bevoordelen ten opzichte van mensen die maar één enkele schuld bij de gemeente hebben.

Louwers heeft er daarom voor gekozen om voor alle Arnhemmers met een schuld bij de gemeente kostenverhogende maatregelen tot een minimum te beperken. Onder druk van de raad gaat ze nu na of een koppeling tussen financiële verlichting voor mensen met meer schulden en acceptatie van hulpverlening niet alsnog mogelijk is.