Na drie jaar Participatiewet kan de LCR (Landelijke Cliëntenraad) niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en schip. De LCR maakt zich verder ernstig zorgen over de effecten van de vervanging van Loonkostensubsidie door loondispensatie. Dit heeft de LCR laten weten in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg op 8 februari.

Jongeren

UWV ziet mogelijkheden voor jonggehandicapten om te werken en de gemeente vindt dat hun arbeidsmogelijkheden te beperkt zijn. Daarom krijgen ze geen ondersteuning naar werk. Kwetsbare jongeren afkomstig uit de jeugdzorg ondervinden problemen bij de overgang van 18- naar 18+. De inzet van de jobcoach is vaak te beperkt. En de stem van de cliënt is nauwelijks hoorbaar vanwege de manier waarop gemeenten cliëntenparticipatie vormgeven.

Voorstel verrekening uitkering

De LCR ziet mogelijkheden om de verrekening van uitkering met inkomsten uit werk anders te organiseren. Een eerste uitwerking hiervan is bij de brief naar de Tweede Kamer gestuurd.