‘’

Een dergelijke pauzeknop biedt rust, maar levert schuldeisers ook meer op, verwacht schuldhulpvereniging NVVK.

Adriaan de Jonge

07 april 2022 Binnenlands Bestuur

Iedereen die schulden heeft en bij de gemeente om hulp vraagt, moet een zogenaamde ‘schuldpauzeknop’ in kunnen drukken, waardoor schuldeisers tijdelijk op afstand worden gehouden. Dat vinden de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners, en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven, die vandaag een plan voor een Landelijke Schuldpauzeknop aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) voorleggen.

Zonder stress

De schuldpauze moet in kunnen gaan op het moment dat iemand om hulp vraagt bij het oplossen van schulden. Op die manier wordt er zo snel mogelijk rust gecreëerd, zodat de hulpvrager en de schuldhulpverlener een schuldregeling kunnen opstarten zonder de stress van oplopende rekeningen, boetes en invorderingskosten of aanhoudende bezoeken van deurwaarders.

Aantrekkelijker

Ook voor schuldeisers is een dergelijke afspraak interessant, zegt NVVK-woordvoerder Auke Schouwstra. Want op het moment dat iemand problematische schulden heeft, leveren incassoactiviteiten vaak niks meer op. Met een schuldregeling kan de schuldeiser in ieder geval een deel van de vordering nog terugkrijgen. En de pauzeknop moet het aantrekkelijker maken voor schuldenaars om hulp te vragen en een schuldregeling aan te gaan. De NVVK wil de pauzeknop dan ook in samenwerking met schuldeisers mogelijk gaan maken.

Noodstop

De schuldpauze duurt in principe vier maanden. Dat is ook de termijn die het Centraal Justitieel Incassobureau hanteert, die al sinds 2020 werkt met een ‘noodstopprocedure’, die vergelijkbaar is met de pauzeknop die de NVVK voorstelt. De gemeenten Den Haag en Eindhoven experimenteerden samen met het CJIB met die ‘rode knop’. De gemeente Amsterdam ontwikkelde zelf, in overeenstemming met een aantal grote schuldeisers, een lokale pauzeknop voor inwoners met schulden.

Moratorium

Er bestaat al een wettelijke mogelijkheid om invorderingen stop te zetten: een breed moratorium. Dat instrument wordt echter maar weinig ingezet. De NVVK weet niet precies hoe dat komt, zegt woordvoerder Auke Schouwstra. Wel moeten schuldhulpverleners voor zo’n moratorium naar de rechter stappen. Een pauzeknop die op basis van onderlinge afspraken kan worden ingezet, werkt sneller en goedkoper, meent de NVVK.

Overheidsschuldeisers

De betrokken gemeenten en de NVVK willen de pauzeknop eerst bij overheidsschuldeisers gaan inzetten, en vervolgens ook bij private partijen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleitte al eerder voor het uitbreiden van de pauzeknop naar overheidsorganisaties (waaronder de Belastingdienst), woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en drinkwaterbedrijven.