Van dvhn.nl van 16 mei 2019:

De gemeente Groningen moet nog verder bezuinigen dan al voorzien in de begroting die de raad volgende week vaststelt. Het Rijk schroeft de vergoeding voor uitkeringen en reïntegratie dit jaar bijna 14,6 miljoen euro omlaag.

De budgetverlaging is een zware tegenvaller voor financieel wethouder Paul de Rook. Hij moet bovenop de 15 miljoen aan bezuiningen in de begroting voor 2019, nog meer ruimte voor besparingen zien te vinden.

Gemeenten hielden geld over in 2018

Groningen ziet zijn zogeheten BUIG-uitkering voor bijstands- en Wajonguitkeringen en de vroegere sociale werkvoorziening, zo ver terugvallen omdat het Rijk het landelijk budget met 166 miljoen terugsnoeit omdat de Nederlandse gemeenten dat in 2018 hebben overgehouden.

De herverdeling van het resterende budget hakt er voor Groningen extra zwaar omdat ‘Den Haag’ daarbij uitgaat van een forse banengroei en dus vermindering van het aantal uitkeringen. Juist op die punten doet de gemeente het volgens De Rook echter minder goed dan de landelijke trend.

‘Stad profiteert minder van opleving economie’

,,Wij hebben relatief veel moeilijk aan werk te helpen langdurige werklozen en bovendien zijn de belangrijkste economische groeisectoren bij ons verhoudingsgewijs minder sterk vertegenwoordigd dan gemiddeld’’, verklaart de wethouder.

‘Als universiteitsstad dubbel getroffen’

‘Frustrerend’ aan het Haagse verdeelsysteem is bovendien dat Groningen als universiteitsstad dubbel zwaar wordt getroffen door het bezuinigingsmes. ,,Het Rijk gaat ervan uit dat afgestudeerde academici sneller aan de bak komen. Maar tot ze werk in het Westen vinden, blijven ze soms jaren werkloos hier. Studenten hebben bovendien vaak laagbetaalde bijbaantjes. Die zijn daardoor niet beschikbaar voor werkzoeken aan de onderkant van de arbeidsmarkt zodat die in de uitkering blijven.’’

Het college komt volgens De Rook na de zomer met nadere bezuinigingsvoorstellen om de tegenvaller op te vangen in de begroting voor 2020. Ook in de hoop dat in de tussentijd nog meevallers zijn te noteren, zodat minder scherp hoeft worden gesneden.

‘Nog meer snijden zal niet makkelijk worden’

Voordeel bij het nadeel is dat Groningen de klap al een beetje zag aankomen. ,,Wij geven al jaren veel meer uit dan we terugkrijgen van het Rijk. Voor dit jaar hadden we daarom al 10 miljoen extra opzij gezet, maar er blijft nog een gat van 4 miljoen over dat we moeten dekken. In de begroting staat alles toch al heel erg op scherp dus dat zal niet makkelijk worden.’’

Hoop op extra geld uit onderhandelingen jeugdzorg

Het college richt de hoop daarbij onder meer op de onderhandelingen met Den Haag over een andere Rijkstaak waar de gemeente fors op toelegt: de jeugdzorg. Het kabinet zegde daarvoor onlangs al extra geld toe, maar nog lang niet zoveel als de Vereniging Nederlandse Gemeenten nodig acht. De Rooks collega Mattias Gijsbertsen leidt de gesprekken namens de veertig grootste steden.