Een betoog van wethouder van sociale zaken Annalies Usmany van Appingedam. Bestuurlijk actief bij de Volkskredietbank Noordoost-Groningen (VKB). Om te beginnen zijn de grootste schuldeisers zorgverzekeraars, belastingdienst en energieleveranciers, na de verhuurders.

Armoedebestrijding is vanaf medio jaren zestig een overheidstaak. De werkelijkheid van 2015 is dat de overheid er voor zorgt dat mensen meer in de financiële malaise komen in plaats van minder.

De nationale overheid schrijft voor dat schulden van particulieren niet-onderhandelbaar zijn, zegt Usmany. Zij vindt het ‘ronduit krom’ en ‘ongeloofwaardig’ dat de VKB als overheidsinstelling particuliere schuldeisers vraagt betalingsregelingen te treffen.

Ook voor het boetestelsel dat de overheid hanteert heeft Usmany geen goed woord over. ,,Mensen die kampen met geldproblemen hebben vaak moeite met het bijhouden van hun administratie. ,,Als ze één formulier vergeten in te vullen bij sociale dienst of zorgverzekeraar is de overheid er als de kippen bij om boetes op te leggen. ,,In plaats van hun malaise helpen op te lossen, komen mensen hierdoor juist dieper in de problemen.”

Usmany en haar Zuidhorner collega Bert Nederveen nemen namens de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deel aan het landelijk overleg intensivering armoede- en schuldenbeleid. Zij houden vrijdag in Zuidhorn een miniconferentie over armoede. In het bijzijn van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma vragen ze aandacht voor de problemen waar ze tegen oplopen.

Het verslag van deze miniconferentie is te vinden op: http://destreekkrant.nu/staatssecretaris-klijnsma-op-miniconferentie-armoedebeleid-zuidhorn/

Het volledige artikel is terug te vinden op DvhN